حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)

استاد دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای

دکتری (PhD) فيزيک نظري (Theoretical Physics)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شاهرود (Shahrood)
زمینه ها و علایق پژوهشی: Few body systems; DKP, Dirac, Salpeter equation; nuclear structure; ;quantum dot; relativistic particles in curved space
عضویت در مجامع علمی: فیزیک ایران (Iranian Physical Society)
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لیسانس تربیت معلم فوق امیرکبیر دکتری شاهرود

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 34
پریسا صداقت نیا (1398)، "بررسی ذرات نسبیتی و غیرنسبیتی با استفاده از نظریه‌گروه‌ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده سمیرا حسینی (1398)، "بررسی گسیل آلفایی هسته های گرم و سرد با مدل پتانسیل تقریبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
مهناز معظمی (1397)، "محاسبه پهنای واپاشی برای سیستم‌های وابسته به زمان نسبیتی و غیر نسبیتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، صابر زرین کمر[استاد/ اساتید راهنما]،
عافیه آور (1397)، "بررسی پتانسیل های تقریبی در واکنش های همجوشی هسته ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، سمیه حسن آبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا السادات حسینی (1397)، "بررسی توابع هیون در سیستم‌های بوزونی و فرمیونی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، سمیه حسن آبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
ملیحه مرادی (1397)، "بررسی طیف هیپرون Λ منفرد با استفاده از تقارن‌های اسپینی و شبه اسپینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه سادات مظفری (1396)، "بررسی سیستم‌های نسبیتی و غیرنسبیتی با در نظر گرفتن مشتقات کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا نادری (1396)، "بررسی طیف انرژی و گذار فاز شکلی در هسته های بدون تقارن محوری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده آمنه نجفی زاده (1395)، "بررسی آنتروپی شانون برای سیستم‌های نسبیتی و غیر‌نسبیتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، صابر زرین کمر[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره شکوری (1395)، "مقایسه تحلیلی و عددی ویژه مقادیر و ویژه توابع رده‌ای از معادلات شرودینگرگونه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
آیدا آرمات (1395)، "مطالعه و بررسی سیستماتیک هیپرهسته های سبک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
مقصود درودی (1394)، "بررسی معادله‌ی دی- کی- پی با درنظر گرفتن تاثیرات فضا-زمان خمیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]، نسرین صالحی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه حسینی (1394)، "ذرات در فضای ناجابجایی وابسته به زمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
کاظم جهان کهن (1394)، "بررسی سیستم های دو و سه ذره ای با در نظر گرفتن طول کمینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، صابر زرین کمر[استاد/ اساتید راهنما]،
آزاده افشار دوست (1394)، "مقایسه ذرات نسبیتی و غیرنسبیتی در فضا زمان خمیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
سپیده سرگلزایی پور (1393)، "بررسی تک قطبی مغناطیسی در مکانیک کوانتومی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، نسرین صالحی[استاد/ اساتید راهنما]،
پریسا هوشمند (1393)، "استفاده از رابطه‌ی عدم قطعیت تعمیم‌یافته در بررسی ذرات نسبیتی و غیر نسبیتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا رحمانی (1392)، "محاسبه تابع ایسگور-وایس برای تعیین ساختار سیستم های چند ذره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]، حامد رحیم اف[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم ممتازی بروجنی (1392)، "بررسی سیستم های دو و سه ذره ای با رهیافت تبدیل لاپلاس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر رجبی، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده سمیرا حسینی (1392)، "ترازهای لاندو برای دو قطبی ها در فضای ناجابجایی و فضای فاز ناجابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]، حامد رحیم اف[استاد/ اساتید مشاور]
نوشین بهادر (1392)، "بررسی پدیده مغناطیس زدایی در دو نوع ماشین مغناطیس دائم شار محوری و شار متقاطع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید مشاور]
الهام مقصودی (1391)، " بررسی عددی و تحلیلی برهمکنش فوق ریز و سطوح انرژی ایزوتوپ های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید راهنما]، حامد رحیم اف[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ