سید علی سلیمانی ایوری

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکتری الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی مدارهای میکروپروسسوری، شبکه عصبی و فازی، پردازش سیگنال
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 73
امیررضا حاتمی کندری (1401)، " خطی‌سازی تقویت‌کننده توان با استفاده از پیش اعوجاج دیجیتال DPD"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد نیک ضمیر (1401)، "طراحی یک معماری حذف مه با روش کانال تاریک و پیاده-سازی آن رویFPGA "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور]
رضا مفاخری باشماق (1400)، "مسیریابی و خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی سیم به‌منظور بهینه‌سازی در مصرف انرژی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، امیدرضا معروضی [استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر فلاح جوشقانی (1400)، "آشکارسازی بلادرنگ خطوط جاده و تشخیص موانع روبروی خودرو"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین خسروی [استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا حاجی گل (1399)، "حذف اثر پلک زدن از سیگنال های مغزی با استفاده از روش تجزیه حالت تجربی (EMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، هادی گرایلو [استاد/ اساتید مشاور]
رضا فضلی قرابقلو (1399)، "طراحی شبکه های تطبیقی زیرآبی(UAN) با استفاده از تکنولوژی مخابرات نوری قابل مشاهده(VLC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، چنگیز قبادی [استاد/ اساتید مشاور]
فائزه اصدقی (1399)، "تشخیص وبهرز با استفاده از ویژگیهای کیفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]،
جواد محبی نجم آباد (1397)، "تخمین مدل دمایی برخط برای پردازنده های چندهسته‌ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد محمدیان (1397)، "شناسایی دستگاه حجم‌سنج آکوستیکی با کمک شبکه‌عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، سید هادی قادری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سپیده خلیلی تبار (1396)، "کلاسه بندی مقام در موسیقی تک صدایی ایرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسلم خانه بابائی (1395)، "طراحی و پیاده‌سازی سیستم رفع نویز برای تصاویر دیجیتالی بر مبنای FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، محمد رضا اشرف [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی خدادادی (1395)، "پیاده سازی تبدیل موجک گسسته دوبعدی روی FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، هادی گرایلو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هانیه رستمیان (1395)، "تشخیص حدود جاده با اصلاح لبه‌یابی و پیاده‌سازی آن روی FPGA "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، محسن بیگلری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید بابوئی (1395)، "کنترل دما در گرم‌کن القایی با استفاده از FPGA در اینورتر، طراحی و ساخت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهسا مقیمی (1395)، "طراحی فیلتر FRM میان گذر و پیاده سازی آن روی FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرید آقاجانی درونکلا (1394)، "تشخیص زبان اشاره بر اساس مشاهده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد خدامی (1394)، "توسعه روشی جهت انتخاب نمادهای مؤثر در پیش بینی بازار بورس ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، فرزانه اکبرزاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طناز طبسی (1394)، "طراحی مدار اینورتر سه‌فاز و شبیه‌سازی آن روی FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود ابراهیمی (1393)، "تشخیص امضای بر خط با استفاده از بانک فیلتری برای استخراج ویژگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، امیدرضا معروضی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیرین عصبی خلجائی (1393)، "پیاده سازی نرم افزاری روش همفازی با استفاده از FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین صاحبی (1392)، "پیاده سازی ماشین بردار پشتیبان موازی (PSVM) بر روی FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین قنبرزاده (1391)، "فشرده‌سازی سیگنال صوت مبتنی بر فن انطباق الگو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری، هادی گرایلو [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی تقی زاده (1391)، " تشخیص دستنوشته برخط فارسی به کمک ویژگی‌های مبتنی بر شکل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرید فرج زاده اصل (1391)، "پیاده‌سازی شبکه عصبی فازی روی FPGA و به‌کارگیری آن در طبقه‌بندی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین خسروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نیوشا نوائی (1391)، "تشخیص صحت امضای دستنویس بصورت برون خط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرش اژدری (1390)، "تخمین سرعت با استفاده از تصاویرsingle motion blurred"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمّد عرب لو (1390)، "طراحی و ساخت سیستم پردازش موازی با استفاده از FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
داود محمودی (1390)، "پیاده سازی ساختار کلاسه بند ماشین بردار پشتیبان بر روی FPGA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین خسروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ارس درگزنی (1389)، "ردیابی دست به روش تلفیقی جابجایی میانگین و فیلتر ذره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابراهیم گواهیان (1389)، " کلاسه بندی دستگاه های موسیقی ایرانی به کمک ویژگی پروفایل پیچ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه ابارشی (1389)، "تعیین پارامترهای مناسب در روش گراف کات برای ناحیه بندی تعاملی تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب محمدپوری (1389)، "کاربرد مدل آماری مخلوط لاپلاس در بهسازی گفتار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی، امیدرضا معروضی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نوشین نبی زاده (1388)، "تشخیص احساس شادی و غم از طریق بررسی تصاویر دو بعدی چهره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی تاجیانی (1387)، "تشخیص چهره با استفاده از مدل‌های سه‌بعدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر نبئی (1387)، "دنبال کردن شیء در رشته ویدئویی به کمک توصیفگرهای آماری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا احمدی فرد، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم ذوقی (1387)، "تصدیق امضاء با استفاده از مشخصه های دینامیکی و استاتیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جعفر نجفی کسلانی (1387)، "استفاده از روش PLP در کد کننده CELP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی اصغر فلاح جوشقانی (1387)، "تشخیص امضاء با استفاده از تبدیل میلین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری، حسین مروی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی عباسیان (1387)، "ترکیب ویژگی های دامنه و فاز جهت بهبود تشخیص آواها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعيده فردوسي (1386)، " تعیین مکان چشم‌ها در تصاویر دو بعدی و ردیابی آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی تقوی (1383)، "طراحی سیستم کنترل سوخت توربوژنراتور گازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، سید علی سلیمانی ایوری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ