بهرام بهرامیان

استاد دانشکده شیمی

دکتری شیمی معدنی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: بیوشیمی معدنی، -كاتاليستهاي همگن و نا همگن شامل بازهاي شيف و پلي اكسومتالاتها ، فتوكاتاليستها ، چهارچوب های فلزی-آلی (Metal Organic Frameworks) ، سنتز و شناسایی نانو مواد
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن شيمي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
دکتر بهرام بهرامیان مدارک کارشناسی و دکتری خود را در رشته شیمی محض و شیمی معدنی از دانشگاه اصفهان گرفته و در حال حاضر با مرتبه دانشیاری در دانشکده شیمی مشغول به کار هستند.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
1875

Citations

26

h-index

52

i10-index

6

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
1573

Citations

25

h-index

95

Co-authors

52

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 54
حدیثه عجم (1402)، " تثبیت کمپلکس مس(II) بر روی کلسیم سیلیکات به عنوان کاتالیزور ناهمگن در تخریب آلاینده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید راهنما]، وحید میردارووطن [استاد/ اساتید مشاور]
یونس شیری (1402)، " تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت Poly (o phenylenediamine)/ NiFe2O4/ AgI و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید راهنما]، وحید میرداروطن [استاد/ اساتید مشاور]
هادی روستائی (1400)، "تهیه و شناسایی کمپلکس بازشیف منگنز تثبیت شده بر روی زونوتلیت و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا ولی محمّدی (1393)، "رشد و مشخصه یابی لایه‌های نازک CdZnO"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بیتا دلیری (1392)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک سلنیدروی (ZnSe) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مژگان اسکندری تربقان (1392)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک سولفید روی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه مظاهری (1391)، "تهیه و شناسایی نانواسپینل آلومینات روی به روش سل ژل – هیدروترمال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی میرزایی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا عامری (1390)، " مشخصه یابی لایه های نانوساختار اکسیدروی رشد داده شده به روش سل- ژل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود زاهدي (1390)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید کادمیوم ایندیوم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بنت الهدی حمیدی (1390)، " رشد و مشخصه یابی لایه های نازک CuAlO2"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا هداوند (1390)، "رشد و مطالعه خواص SnO2 آلایش یافته با عناصر واسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد لندرانی (1390)، "حذف رنگدانه های آلی از پساب های صنعتی با استفاده از یک جاذب سنتزی جدید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدیه مصاحبه (1389)، "مشخصه یابی لایه های نازک CdO رشد داده شده به روش سل-ژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی حسن‎شاه (1389)، "رشد و مشخصه یابی نیکلایت به روش سل- ژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی [استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ