رمضان رمضانی اومالی

دانشیار دانشکده علوم زمین

دکترای تخصصي(PhD) زمین شناسی ساختمانی و تکتو نیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید بهشتی
زمینه ها و علایق پژوهشی: زمین شناسی ساختمانی ، سایزموتکتونیک ، زمین ساخت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
به CV مراجعه گردد.
تلفن تماس: 023-32396007
تلفن داخلی: 2299

علم سنجی

تابلوی اعلانات

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1400/1/27)

بخش 6 تکتونیک ایران

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1400/1/27)

بخش 5 گسلهای ایران

درس زمین ساخت982 (1399/2/18)

بخش 9 چرخه ویلسون - صوتی

درس زمین ساخت982 (1399/2/18)

بخش 9 چرخه ویلسون اسلاید

زمین ساخت 982 (1399/2/16)

بخش 8 گسل های ترانسفورم صوتی

زمین ساخت 982 (1399/2/16)

اسلاید بخش 8 گسل های ترانسفورم

زمین ساخت 982 (1399/2/16)

مرزهای همگرا 7- 3 فایل صوتی

زمین ساخت 982 (1399/2/16)

مرزهای همگرا 7 - 2 صوتی

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/2/8)

جلسه 3 - 2 صوتی ایران

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/2/8)

جلسه 4 فایل صوتی ایران

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/2/8)

جلسه 4 ایران

درس زمین ساخت982 (1399/2/4)

بخش 7 -1 فایل صوتی مرز همگرا

درس زمین ساخت982 (1399/2/4)

بخش 7 مرزهای همگرا اسلاید

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/2/2)

جلسه 3 - 1 تکتونیک

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/1/24)

فایل صوتی جلسه3 تکتونیک

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/1/24)

اسلاید جلسه 3 تکتونیک

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/1/21)

جلسه 2 تکتونیک اسلاید

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/1/21)

فایل صوتی جلسه 1 تکتونک ایران

زمین شناسی ایران - تکتونیک (1399/1/19)

جلسه 1 تکتونیک

درس زمین ساخت982 (1399/1/18)

فایل صوتی مرز واگرا

درس زمین ساخت982 (1399/1/17)

بخش 6 مرزهای واگرا

درس زمین ساخت982 (1399/1/16)

بخش 5 -2

درس زمین ساخت982 (1399/1/15)

بخش 5 - 1 ریفت ها الاکوژن

درس زمین ساخت982 (1399/1/15)

بخش 5 ریفت ها الاکوژن نقاط داغ

درس زمین ساخت982 (1399/1/15)

بخش 4 نظریه زمین ساخت

درس زمین ساخت982 (1399/1/15)

بخش 4 نظریه زمین ساخت

درس زمین ساخت982 (1399/1/12)

بخش 3 گسترش بستر دریا

درس زمین ساخت982 (1399/1/12)

بخش 3 گسترش بستر دریا

زمین ساخت 982 (1398/12/28)

جابجایی قاره ها 3 مغناطیس دیرینه

درس زمین ساخت982 (1398/12/26)

جابجایی قاره ها 2 شواهد جدایش فایل صوتی

درس زمین ساخت982 (1398/12/26)

جابجایی قاره ها 1 تاریخچه صوتی

درس زمین ساخت982 (1398/12/26)

اسلاید 2 جابجایی قاره ها

درس زمین ساخت982 (1398/12/26)

فایل صوتی 1

درس زمین ساخت982 (1398/12/26)

بخش یک ا اسلاید

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 36
فاطمه احمدمهدی (1400)، "بررسی و تحلیل هندسی شکستگی ها در سازند میلا در برش دهملا، البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، مهدی جعفرزاده [استاد/ اساتید راهنما]،
سارا خادمی (1400)، "تحلیل شکستگی های مخازن آسماری و بنگستان درمیدان نفتی لالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]،
هانیه معمری (1400)، "ارزیابی پهنه برشی گسل کشف رود در شمال دشت مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس [استاد/ اساتید مشاور]
رسول مومبنی صالحی (1399)، "تحلیل ساختاری و رخدادهای لرزه ای منطقه گوریه و ارتباط آن ها با ساختارهای زیر سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عباس چرچی [استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا حمیدی (1398)، "مطالعه ساختاری و لرزه‌خیزی گسل چشمه‌نیک در منطقه نردین (شمال شرق میامی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
رضا جدیدی (1398)، "تحلیل زمین‌شناسی ساختاری جنوب و جنوب خاوری اراک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]،
نگار صیادی شهرکی (1398)، "بررسی الگوی فضایی-زمانی لرزه خیزی در البرز خاوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا ربیعی [استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه ظفرزاده (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی پیدایش کانسار مس دوچیله، شرق میامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فردین موسیوند [استاد/ اساتید راهنما]، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سهام عموری (1397)، "ارزیابی خطر لرزه ای گسل میامی بر شهر میامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مطهره خانلری (1397)، "بررسی خصوصیات ساختاری منطقه کیاسر و نقش آن در بروز ناپایداری شیبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهزاد بیگدلو (1396)، "ارزیابی خطر لرزه ای شهر آوج (استان قزوین)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید آقاجانی عیسی لو (1395)، "تحلیل ساختاری پهنه گسلی ناحیه ابر و شاهکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهسا ایزدی جاجرم (1395)، "تحلیل ساختاری گسل جنوب مشهد-چناران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن آرامش (1393)، "تحلیل ساختاری الگوی چین خوردگی و گسلش در منطقه کاکان (جنوب شرقی یاسوج)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید روح افزا (1392)، "تحلیل عناصر ساختاری منطقه شیربند (شمال دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ندا رضازاده (1392)، "تحلیل ساختاری کوه آصف دشت صدرا در شمال شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فائزه بوالحسنی (1391)، "تحلیل دگریختی لرزه زمین ساختی و نوزمین ساختی در منطقه قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب آقائی (1389)، "بررسی هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی پالنگان، کردستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی [استاد/ اساتید راهنما]، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
کژال حیدری (1388)، "پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شهر شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهشورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
یک‌شنبهشورای دانشگاه
دوشنبهشورای انضباطیشورای گروهزمین ساخت
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی در دوره دکتری با نظر استاد راهنما اطلاعات تکمیلی را از رئیس دانشکده و مدیر امور پژوهشی دانشگاه پیگیر شوید
پاسخ: جهت اطلاع و بهره برداری همکاران گرامی و دانشجویان عزیز
پاسخ: با سلام
طبق مقررات آموزشی شما اخراج می شوید. اگر مستنداتی دال بر داشتن مشکلی که باعث مشروطی شما شده دارید می توانید به دبیرخانه کمسیون موارد خاص مراجعه و تشکیل پرونده بدهید تا در کمسیون مطرح وتصمیم گیری شود. البته قابل ذکر است که نمرات ترم های مهمانی را باید به آموزش کل داده تا ثبت نمایند. و پس از آن تقاضا به کمسیون بدهید. ضمنا سنوات تحصیلی شما هم به اتمام رسیده است . که باید تمدید سنوات را هم از کمسیون تقاضا کنید. در غیر اینصورت می توانید با کاردانی فارغ التحصیل شوید .
ضمنا چرا اینقدر دیر به فکر افتادید. از تیرماه تا الان فرصت خوبی برای این کار بوده است.
موفق باشید
پاسخ: با سلام
احتمال زیاد پس از جابجایی دانشجویان ورودی 94 ظرفیت خالی برای اسکان شما باقی بماند. لذا ضمن تقاضای کتبی به امور دانشجویی یا دفتر معاونت مقداری صبر و تحمل نمایید تا جدیدالورودها جابجا گردند.
پاسخ: بسمه تعالی
برای موضوع خوابگاه به امور دانشجویی مسئول امور خوابگاهها (آقای عرب احمدی و خانم نوروزی)مراجعه فرمایید. اگر حل نشد مدیر امور دانشجویی آقای دکتر احسنی / اگر بازهم حل نشد تشریف بیاورید دفتر اینجانب.
پاسخ: با سلام و احتراممن نمی دانم چند واحد گذرانده ای؟ و تا کادانی چند واحد باقیمانده است؟ و آیا معدل کل زیر 12 است یا بالای 12؟برای پاسخ نیاز به اطلاعات فوق می باشد.در هر صورت در شریطی که عنوان کرده اید که یکبار از کمسیون دانشگاه مجوز ادامه تحصیل گرفته اید و پس از آن مشروط شده اید. برای بازگشت به تحصیل در صورت داشتن شرایط خاص و با موافقت کمسیون دانشگاه پرونده برای تصمیم گیری به کمسیون استان ارجاع می شود. در هر صورت نیاز به مراجعه حضوری به دبیرخانه کمسیون سرکار خانم رجبی دارید. البته پس از پبجمم مرداد ماه
پیشاپیش عید سعید فطر را بر شما مبارکباد می گویم.
(دانشجو - 10/4/1394، 16:35:24)
پاسخ: با سلام و با آرزوی قبولی طاعت و عبادات
به اطلاع می رساند که موضوع جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به معاونت محترم آموزشی و شورای محترم آموزشی دانشگاه ارجاع شده است.
پاسخ: با سلام مساله ی ثبت نمرات دروس دو ترم مهمانی پس از اتمام امتحانات این ترم با ارائه کارنامه تحصیلی دو ترم از دانشگاه محل مهمانی(طی نامه رسمی) به آموزش دانشگاه شاهرود قابل حل است. (البته اگر دروسی که در آن دانشگاه انتخاب کرده اید با نظر دانشکده اینجا بوده باشد).چقدر خوب بود از دروسی مثل آیین نگارش دانشگاه و یا ادبیات و انشای دبیرستان در نوشتن نامه ها و تقاضای شخصی و رسمی استفاده می کردید.
پاسخ: با سلام
نمی دانم کی هستی و کی با هم صحبت داشتیم. اگر آن است که نوشتی. بخشیده ام.
در هر صورت دعا کنیم خدا همه ی ما را در این ماه عزیز ببخشد.انشاالله
پاسخ: با سلام آدرس ایمیل خود را برایم نفرستاده اید که من بتوانم برایتان شماره ایمیل کنم. ولی شما می توانید با دفتر اینجانب تماس بگیرید 32396009-023
پاسخ: جناب امیر عباسی با سلام و تشکر ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر سلامتی و موفقیت شما را از خداوند آرزومندم .
پاسخ: با سلام و عرض تبریک بمناسبت عید سعید قربان و نیز قبولی شما در آزمون ارشد. اینکه از همین ترم اول تاکید شده که به فکر موضوع پایان نامه باشید بسیار خوب است. در هر صورت در دانشگاه محل تحصیل با اساتید مربوطه از الان اگر به موضوعی جهت پایان نامه به تفاهم برسید مزیتی که دارد از الان موضوعات و مقالات مورد مطالعه برای کلاس ها را در راستای موضو تز انتخاب و کار خواهید کرد که طبعا بخشی از کار پیایان نامه را پیش می برید. موفق باشید انشاالله
پاسخ: با سلام جناب اکبری ضمن عرض تبریک باید به اطلاع برسانم که در مقطع ارشد انتقالی وجود ندارد مگر اینکه از طریق مصوبه کمسیون موارد خاص مبدا و مقصد صورت پذیرد . شما هم باید اگر مشکل را از طریق دانشگاه مبدا شروع کنید در صورت موافقت برای دانشگاه مقصد پیگیری نمایید موفق باشید انشاالله
(دانشجو - 23/1/1393، 18:18:47)
پاسخ: الحمد الله موفق باشید انشاالله
پاسخ: جناب اقا سعید با سلام ببخشید از اینکه دیر یادداشت شما را دیدم که زمان انتخاب واحد گذشته و امیدوارم موضوع حل شده باشد. موفق باشید
پاسخ: جناب آقای ناییجی عزیز هرجا هستی در پناه خدا سلامت و موفق باشید