میثم علیشاهی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی نظریه گراف و ترکیبیات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید بهشتی تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: رنگ‌آمیزی گراف‌ها، روش‌های احتمالاتی در ترکیبیات، نظریه جبری گراف‌ها و ...
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: کسب رتبه پنجم در المپیاد دانشجویی ریاضی سال 1383، کسب مدال برنز در مسابقات دانشجویی سال 1383
شرح مختصر (درباره):
تحصیلات متوسطه را در سال 1378 در دبیرستان خیام شهرستان نیشابور و دوره پیش دانشگاهی را در سال 1379 در مرکز پیش دانشگاهی امام خمینی این شهرستان به اتمام رساندم و در همان سال در رشته ریاضی محض دانشگاه صنعتی شاهرود پذیرفته شدم. در سال 1383 دوره کارشناسی را به پایان رساندم و در مهرماه همان سال به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل گردیدم. در شهریور ماه سال 1385 از پایان نامه خود به سرپرستی اقای دکتر سید عبادلله محمودیان دفاع نمودم و از مهرماه همان سال در دوره دکتری ریاضی در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل گردیدم. در خرداد ماه سال 1389 موفق به دفاع از پایان نامه دوره دکتری به سرپرستی آقای دکتر حسین حاجی ابوالحسن شدم و از مهرماه سال 1389 به عنوان هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار گردیدم.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
334

Citations

9

h-index

8

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
176

Citations

7

h-index

11

Co-authors

8

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 38
مهناز یوسفیان آقکمر (1400)، "بررسی عدد استحکام k-رنگین کمانی در گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]،
مهرداد هلاکو (1400)، "روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺪﻫﺎی LDPC ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی آﻓﯿﻦ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]،
مائده نجفی (1400)، "بررسی روش هایی برای ساخت کدهای LDPC کوانتومی با استفاده از کدهای کلاسیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، فرزانه امیرزاده دانا [استاد/ اساتید مشاور]
نفیسه حسینی (1400)، "ابرگراف های تنک و کاربردهای آن در نظریه کد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]،
الهام بهرامی پور (1399)، "کدگذاری سیستم‌های بیولوژیکی و شبکه‌های تنظیم ژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
سارا شکی (1399)، "کران‌های بالای جدید برای اندازه کدهای دودویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]،
الهه رضایی ثانی (1399)، "تعیین کران‌هایی برای اعداد تحمیلی و احاطه‌گری در گراف‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، الهه شریفی [استاد/ اساتید مشاور]
سیده عاطفه موسوی چهارطاقی (1399)، "تعداد و مینیمم اندازه کدهای شناسایی روی گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
پردیس رحمتی (1398)، "نمودار ورونوی و کاربردهای آن در مسائل بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، ابوالفضل پورعیدی، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهنا غفاری سبیل (1398)، "نشاندن و پارتیشن بندی در کدهای کامل q-آرایه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی اصغر شکوهی نیک (1398)، " مفهوم انرژی گراف و وابستگی آن بر ساختار شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه مولایی (1398)، "کدهای پوششی و کران های بالا روی ابعاد بازی های ساده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، کاظم خشیارمنش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ناهید زارع (1397)، "بررسی عدد صفرساز در گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرشته یزدانی (1396)، "شاخص رنگ‌آمیزی یک‌به‌یک گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیما طاهری (1396)، "عدد افراز و پوشش خوشه ای گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حامد قدیمی حسین آباد (1396)، "عددرنگی دوری ابرگراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نرجس خاتون مجیدی (1395)، "نتایجی در خصوص رنگ‌آمیزی احاطه‌گرکلی گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
غزاله تقی زاده (1395)، "بررسی برخی امضاهای رقمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، فرخ لقا معظمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسیم عباسی (1395)، "جریان‌های هیچ‌جا صفر در گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهری سادات سیدابوالحسینی (1395)، "اثبات ترکیبیاتی حدس کنسر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه رضا محمدی (1394)، "عدد گراندی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زبیده یساقی (1394)، "نتایجی در خصوص مونوپولی‌های پویا در گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه مرادی (1393)، "عدد رنگی سازگار گرافها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پروانه پریزاد الوار (1393)، "رنگ آمیزی زیرگراف های گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه ولی زاده مقدم (1393)، "رنگ آمیزی پویای گرافها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه شاه حسینی (1393)، "b-رنگ آمیزی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
دانیال ثقفی (1393)، "مسیرهای رنگارنگ درگراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب منتظری (1392)، "کدهای ضدجعل امن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعداله محمدی (1392)، "مسئله مکانیابی معکوس روی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اعظم شاهسواری نجف آبادی (1392)، "اندیس رنگی ابرگرافها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، غلامرضا امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهه شریفی (1392)، "جستجوی گراف مخفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود تردستی (1392)، "مجموع رنگی گرافها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه خواجه (1391)، "آزمون‌گروهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حبیبه قاسمی (1391)، "مسأله مکانیابی p- ماکسین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهریاضی ۱ (فیزیک)ترکیبیات و کاربردها
دوشنبهجلسه گروهریاضی ۲ (هماهنگ)
سه‌شنبهریاضی ۱ (فیزیک)جلسه تحصیلات تکمیلی
چهارشنبهریاضی ۲ (هناهنگ)ترکیبیات و کاربردها
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: سلاملطفا اگر پاسخ داده نشده است دوباره ارسال کنید.آدرس ایمیل

meysam_alishahi [at] yahoo [dot] com
پاسخ: سلام
روز چهارشنبه ۱ بهمن از ساعت ۲ بعدالظهر به بعد میتوانید به دفتر اینجانب مراجعه کنید.
پاسخ: سلام
من ایمیلی دریافت نکردم.
لطفا دوباره ارسال کنید. ادرس:
meysam_alishahi@yahoo.com
پاسخ: سلام
فکر میکنم حکم را میتوان به معنی assertion یا statement در نظر گرفت. اما برهان خلف اگر میخواهید بگویید که فرض خلف میکنید میتوانید بگویید :
On the contrary, suppose that ....
ولی خود کلمه برهان خلف معادل reductio ad absurdum است.
پاسخ: سلام

نمره کلاسی در نظر گرفته شده است.
یکشنبه میتوانید حضوری مراجعه کنید و ریز نمرات و همچنین برگه های امتحانی را مشاهده کنید.
پاسخ: سلام
نمرات ترکیبیات فقط در سیستم گلستان قرار گرفته است.
و نمرات در تابلو اعلانات مربوط به گذشته است.
پاسخ: سلام
من ریاضی را دوست داشتم.
اما هدف دوم من بود.
پاسخ: سلام
ممنون از لطف شما.
من هم برای شما بهترین ها را آرزومندنم.
پاسخ: سلام
سئوال شما کلی است.
در هر کدام از این دو زمینه که البته بسیار هم به یکدیگر نزدیک هستند می توان موضوعات
زیادی را برای پایان نامه انتخاب کرد.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
سئوال شما نیاز به توضیحات زیادی دارد.
لطفا حضوری مراجعه کنید.
پاسخ: سلام
متاسفانه نمیدونم سئوال شما چی بوده.
لطفا دوباره ارسال کنید.
پاسخ: سلام
مبانی ترکیبیات، ترکیبیات و کاربردها، نظریه گراف، خبر خطی و دروس ریاضی عمومی

موفق باشید
پاسخ: سلام

این گرایش بشتر بحث های تئوری دارد ولی می توان در هر دو گرایش آن را قرار داد.
دروس ریاضیان گسسته (مبانی ترکیبیات) و نظریه گراف و همچنین ترکیبیات و کاربردها از دروس اصلی مرتبط با این گرایش هستند. دانستن برنامه نویسی می تواند خیلی در این گرایش کمک کند و فکر میکنم متلب کافی است. در مقطع ارشد دو درس نظری ترکیبیات و نظری گراف از دروس اصلی این گرایش هستند. در رمز نگاری به مباحثی مثل نظریه اعداد، ترکیبیات، احتمال و جبر نیاز است ولی دیدگاه ترکیبیاتی خیلی مفید است.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
تو این درس سعی می کنم مباحثی مثل :
کاربرد احتمال در گراف، کاربرد جبرخطی در گراف و بعضی از قضیه ها و مباحث مهم را تدریس کتم.
پاسخ: سلام
نه. من معادلات ارایه نمیدهم
پاسخ: سلام
تنها گرایشی که تو ارشد تو زمینه گراف کار می کنن در واقع همون خود گرایش گراف و ترکیبیان هستش. اما اگر شما درس های گراف و ترکیبیات رو بگذرونید می تونید تواین زمینه کار کنید.
اگه بخواهید با استادی در یک دانشگاه دیگه کار کنید باید هم موافقت دانشگاه مبدا و هم مقصد را داشته باشید
موفق باشید.
پاسخ: سلاماصلا قرار نبوده کسی به 20 برسه!!!

فقط طبق قرار قبلی من گفته بودم اگه کسی از پایان ترم 70 به بالا بشه نمره پاسی را میگیره.
حالا اگه نمره هر کس در 9/6 ضرب بشه اونوقت نمره 7 میشه 10.50 و پاس میشه. درسته که پایان ترم 12 نمره داشته اما اصلا هدف من تبدیل نمره 12 به 20 نیست.
به همه دقیقا 1 نمره اضافه شده. فقط بعضی ها نمره کلاسی هم داشتند که نمره هاشون بالاتر شده.
شما حتما در کلاس خیلی کم توجه بوده اید که نمرات کلاسی را یادتون نیست!
این نمرات برای بعضی از سئوالات هستش که من سر کلاس پرسیدم و گفتم هر کس جواب بده نمره اضافه داره

اما در نهایت شما فقط به نمره خودت توجه کنی بهتر از اینه که دنباله بهانه باشی.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
جهت مشاهده برگه های امتحانی دوشنبه 12 تیر ساعت 13 به دفتر اینجانب مراجعه کنید.
پاسخ: سلام
من هم ولادت حضرت علی را به شما تبریک می گویم.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
شما باید بتوانید به سئوالاتی که در مصاحبه از شما پرسیده پاسخ دهید.
همچنین رزومه خوبی از خود ارائه دهید.
موفق شوید
پاسخ: سلام
من به همه ای میل هایی که قابل پاسخ دادن هستند پاسخ داده ام.
پاسخ: سلام
واقعا نمی دانم که ایا ظرفیت هیات علمی اشبا شده است یا نه. اما احتمال استخدام در بعضی از گرایش ها بیشتر است.
این گرایش ها اکثرا گرایش های جدید هستند و به محض و کاربردی بودن ان ها ارتباط ندارد.
(طالب علم اندوزی - 3/3/1391، 22:54:24)
پاسخ: سلام
meysam_alishahi@yahoo.com
پاسخ: سلام
من سعی میکنم تا جایی که لازمه توضیح بدم اما بعضی چیزی هارو شما باید فکر کنید. قرار نیست همه چیز را من کامل بگم. اگه اینجوری بود که میشد جغرافی نه ریاضی.
اما شما همیشه میتونید به دفتر کار من مراجعه کنید و مشکلات خود را مطرح کنید.
(دانشجو - 31/1/1391، 12:10:29)
پاسخ: سلام
از نظر من مقاله دادن در دوره کارشناسی ارشد ضرورتی ندارد. مخصوصا در رشته ریاضی. هدف از این دوره بیشتر آشنایی با چگونگی تحقیق است تا انجام تحقیق.
یکی دیگر از هدف های دوره کارشناسی ارشد آموزش چگونگی جستجو و پیدا کردن موضوع و مقالات مرتبط با علایق و گرایش تحصیلی دانشجو است.
اگر تمایل به پیدا کردن موضوعی در جهت تحقیقات هستید می توانید به مجلات معتبر در گرایش خود مراجعه کنید. همیشه مقالات به روز برای ادامه کار های تحقیقاتی مناسب هستند.
موفق باشید
پاسخ: سلام
دکتر محمودیان کتاب a course in combinatorics را به عنوان مرجع اصلی در نطر گرفته بود.
من تا جایی که یادم هست این کتاب حل تمرین نداشت.

موفق باشید.
پاسخ: سلام
اگه با من درس یا پایان نامه داشته باشه که بتونم درباره اش نظر بدهم حتما کمک می کنم
پاسخ: سلام
شما به کدوم ای-میل من چیزی ارسال کرده اید؟
پاسخ: سلام
من اطلاعاتی از این گرایش ها ندارم.
در ضمن من هفته ای یک بار پروفال اینجامو چک می کنم در مواردی که عجله دارید بهتر است از ای میل استفاده کنید.
پیروز باشید.
پاسخ: سلام
در سال سوم کارشناسی با ترکیبیات بیشتر آشنا شدم و تصمیم گرفتم این گرایش را ادامه دهم.
پیروز باشید.
پاسخ: سلام
ممنون از لطف شما
من هم آغاز سال تحصیلی جدید را به شما تبریک عرض می کنم
پیروز باشید.
پاسخ: سلام.
برای شما و خانواده محترمتان سالی سرشار از موفقیت و سربلندی آرزومندم.
پاسخ: سلام.
لطفا به دفترم مراجعه کنید. توضیح یک موضوع در ریاضیات در چند خط امکان پذیر نیست.
موفق باشید.
پاسخ: سلام.
لطفا به دفترم مراجعه کنید.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
من هم سال نو را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می کنم.
پاسخ: سلام
متاسفانه کلاس روز 3 شنبه به صورت هفته در میان در اختیار من قرار داده شده است. پس امکان 2 جلسه در هفته نخواهد بود!
اما به کمک کلاس‌های حل تمرین امیدوارم نگرانی شما بر طرف شود.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
جهت پذیرش در دوره دکتری بر ای هر یک از آزمون‌های Tolimo, Mche, Toefl یا Ielts یک حداقل نمره توسط دانشگاه‌ها اعلام می‌شود که شما باید در یکی از این آزمون‌ها این حداقل نمره را کسب کنید.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
احتمالا در ترم‌های آینده ارائه خواهم داد.
موفق باشید.
پاسخ: سلام.
از توجه و انتقاد شما متشکرم. حتما در جهت بهبود تدریس از نظر شما استفاده خواهم کرد.
موفق باشید.
پاسخ: سلام.
هر دو امتحان TOEFL وIELTS معتبر هستند. با توجه به دانشگاهی که شما قصد ادامه تحصیل دارید باید یکی از این دو را انتخاب کنید.
بعضی از دانشگاه‌ها هر دو مدرک را قبول دارند و بعضی فقط یکی از این دو.تقریبا میشود گفت که دانشگاه‌های کشور آمریکا بیشتر TOEFL و کشور انگلیس بیشتر IELTS را می‌پذیرند.
اما دانشگاه‌های کشورهای استرالیا و کانادا بسته به سیاست دانشگاه یکی یا هر رو مدرک را مورد قبول می‌دانند.
موفق باشید.
پاسخ: سلام.
چند نکته جالب تو صحبت‌های شما هست که نشان می‌ده هدف شما از نوشتن این یادداشت انتقاد نبوده.
شما نمرات کلاس‌های من را با سایر کلاس‌ها مقایسه کردید که با توجه یه تعداد کل دانشجویان (نزدیک به 500 نفر) و تعداد دانشجویانی که با من درس داشتند (بیش از 95 نفر) امکان شناخت همه دانشجویانی که با من درس داشته‌اند برای جنابعالی وجود نداشته است.
پس شاید شما به دنبال دلیلی برای توجیه نتایج امتحانات خود هستید.
در هر حال من به صورت دقیق نتیجه مقایسه نمرات را محاسبه کرده‌ام:
میانگین نمرات کل دانشجویانی که ریاضی 1 داشته‌اند: 14/03
میانگین نمرات ئانشجویانی که با من ریاضی 1 داشته‌اند: 13/53
که در این مورد میانگین نمرات دانشجویان من از میانگین کل پایینتر است.
درصد دانشجویان رد شده از کل دانشجویان: 14/65 درصد
درصد دانشجویان رد شده از دانشجویانی که با من داشته‌اند: 12.03 درصد

موفق باشید
پاسخ: سلام
من پیگیری می‌کنم. اگه امکانش باشد حتما اینکارو می‌کنیم.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
می تونید با این ای میل با خود ایشان در ارتباط باشید.
sa_shaebani@yahoo.com
موفق باشید.
پاسخ: سلام
نمرات بعد از پایان امتحانات اعلام خواهند شد.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
در ابتدا شاید برای بعضی از دانشجویان استفاده از منابع لاتین سخت باشد. در سایر موارد تفاوت چندانی ندارد.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
این ترم ریاضی 2 با رشته ریاضی ندارم.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
یک گروه با من ارائه شده است.
موفق باشید.
پاسخ: با سلام.

من این نظر شما را نمایش دادم. اما اصلا اینطور که شما گفتید نبوده. انتقاد البته خوبه اما باید ادبیاتی داشته باشه که قابلیت نمایشو داشته باشد.
در هرحال از توجه شما متشکرم.
موفق باشید.
پاسخ: سلام
بطور کلی فکر می‌کنم اکثر کسانی که در ریاضی فارغ التحصیل شده‌اند در زمینه‌های آموزشی و یا امور مرتبط با بانک‌ها مشغول به کار هستند. اما در بعضی از شاخه‌های ریاضیات کاربردی من نمونه‌هایی را سراغ دارم که در بعضی از شرکت‌ها و یا موسسه‌های تحقیقاتی مشغول هستند.
پاسخ: سلام

به نظر من دانشگاه (تهران بودن یا نبودن) در سرعت پیشرفت تاثیر زیادی دارد اما به تنهایی نمی‌تواند باعث موفقیت باشد. نقش شخص شما در پیشرفت و موفقیت شما از سایر عوامل بیشتر است. حال با توجه به توانایی‌ها و اخلاقیات شخصی شما باید تصمیم بگیرید که کدام انتخاب برای شما مناسب‌تر است. اما در مورد سئوال دوم شما که آیا ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به تنهایی ارزشمند است یا نه، به نظر من ارزشش را دارد. اگه نیاز به توضیحات بیشتر دارید می‌توانید حضوری به دفتر من مراجعه کنید.موفق باشید.
پاسخ: سلام.
احتمالا ترم آینده (ترم دوم سال 89) درس دارم.
پاسخ: سلام
دستتون درد نکنه. من هم امیدوارم همواره و در همه مراحل زندگی موفق و پیروز باشید.
پاسخ: سلام
درس خوندن تاثیر مستقیم در اتمام دوره های تحصیلی دارد اما تنها فاکتور موثر در این زمینه نیست. موفق باشید.
پاسخ: سلام
به طور کلی راضی هستم اما بازگشت به مکانی که از آن خاطره‌های زیادی در ذهن دارم و جای جای آن یاداور خاطرات و دوستانم است تا اندازه‌ای سخت است.
پاسخ: سلام.
کارشناسی صنعتی شاهرود بودم.