محمد آرشی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دكتراي تخصصي آمار آمار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسي مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: زمینه های پژوهشی بنده عبارتند از: تحلیل های چندمتغیره، سری های زمانی و برآورد انقباضی. همچنین به موضوعات نظریه مجانبی و استنباط با بعد بالا نیز علاقه مند می باشم.
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران، موسسه بين المللي آماررياضي (IMS)، انجمن برنولی (BS)، انجمن بین المللی آمار (ISI)، انجمن ریاضی ایران، انجمن آمار ایران، انجمن آمار آفریقای جنوبی
افتخارات علمی و اختراعات: برنده جایزه جهانی آماردانان جوان Jan Tinbergen در سال 2009، برنده جایزه دکتر بهبودیان و انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر آمار ایران سال 1391، برنده جایزه دکتر بهبودیان سال ۱۳۹۴، برنده جایزه دکتر بزرگنیا سال ۱۳۹۴
شرح مختصر (درباره):
بنده در سال 1360 در شهر مشهد مقدس متولد شدم. مدارک تحصیلی ام به قرار، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان نمونه مردمی باقرالعلوم در سال 1377، کارشناسی آمار از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1382، کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1384 و دکتری تخصصی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387، می باشند. در تیرماه 1387 به عنوان استادیار دانشگاه شاهرود استخدام شدم و در مهرماه 1391 به درجه دانشیاری ارتقا پیدا کردم. در این مدت مسئولیت های اجرایی از قبیل مدیر گروه ریاضی کاربردی و عضو تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی را به عهده داشته ام.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 42
سیده الهه حسینی (1402)، " مدل‌های نیم پارامتری تعمیم‌یافته با اثرات آمیخته در برآورد کوچک ناحیه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، محمدرضا ربیعی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی کاشانی (1400)، "برآوردگرهای بهبودیافته در مدل های رگرسیون فازی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی، محمدرضا ربیعی [استاد/ اساتید راهنما]،
مژگان تعاونی (1399)، "برآورد در مدل‌های نیمه‌پارامتری برای تحلیل داده‌های طولی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]،
وحید گودرزی وانانی (1398)، "نسخه‌ای استوار از رگرسیون بریج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا ربیعی، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید شیرزایی (1398)، "مروری بر روش‌های انتخاب متغیر در مدل‌های رگرسیون با خطاهای سری زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، مینا نوروزی راد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا صفریان (1398)، "برآوردگرهای بهبودیافته برخی مشخصه‌های قابلیت اعتماد"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، رضا عربی بلاغی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده فائزه میرسالاری (1398)، "مروری بر روش‌های انتخاب متغیر در ‏مدل‌های رگرسیون با بعد بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، مینا نوروزی راد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه رجبلو (1397)، "رگرسیون جریمه شده در بعد بالا با تابع جریمه لاسوی مشتق پذیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد رحمانی (1397)، "استنباط مبتنی بر درستنمایی در رگرسیون ریج برای داده‌های طولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا حسین‌پور (1397)، "برآوردگر انقباضی ماتریس کوواریانس در بعد بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زین‌العابدین فرامرزی پلنگر (1397)، "تحلیل متقارن آماری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید علی اصغر رحمتی (1397)، "رگرسیون جریمه شده‌ی بیزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد گلپایگانی (1396)، "مدل رگرسیون نرخ خطر کاکس جریمه شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی سلاجقه (1396)، "مدل معادلات ساختاری ریج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
خدیجه سلطانی (1396)، "مدل‌بندی پاسخ‌های وابسته با استفاده از مفصل گاوسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رجا کشاورزی (1395)، "بهینه‌سازی ارزش طول عمر مشتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی، کوروش عدالت جم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه فرخی (1395)، "مطالعه چندین روش رگرسیون ریج در محیط فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا ربیعی، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین منصوری (1394)، "برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو بعدی به روش موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده بصیرا حسینی (1394)، "مقیاس گذاری چند بعدی از دیدگاه بیزی در توزیع نرمال چند متغیره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم برزوئی بیدگلی (1393)، "بررسی رفتار برآوردگر جک نایف ریج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی یعقوبی جناسمی (1393)، "آنالیز واریانس چندمتغیره در توزیع نوع کاتز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید کرمی کبیر (1392)، "برآورد انقباضی در مدلهای محدود شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا توره زاده (1392)، "برآورد انقباضی موجک در حالت بیزی تحت تابع زیان لینکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
کلثوم میرابی (1392)، "مقایسه ی رفتار برآوردگرهای حساسیت پارامتر مقیاس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر جلالی (1392)، "توزیع بتای تعمیم یافته وایبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میعاد ولیپور پاشا کلایی (1392)، "مدل بندی داده های نرخ و نسبت با رگرسیون بتا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
واحده السادات موسوی (1391)، "مباحثی در توزیع های نرمال چوله آمیخته مقیاسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید علی اصغر تجدد (1391)، "برآورد انقباضی در مدل های چندمتغیره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید حسین خانی (1391)، "مباحثی در نظریه اطلاع بر اساس داده های رکوردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی، محسن مددی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه نجاریان (1390)، "بررسی رفتار برآوردگرهای رگرسیونی ریج در مدل های خطی منفرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی گلپایگانی (1390)، "مساله مکانیابی خط در صفحه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم پورحسینی (1390)، "برآوردگرهای بیز مقید تحت تابع زیان متعادل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و طرح درسمطالعه و طرح درسمطالعه و طرح درس
یک‌شنبهمشاوره پایان نامه دانشجویان دکتریاستنباط آماری پیشرفته ۱ (دکتری)مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری*مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری*
دوشنبهرگرسیون 2 کارشناسیجلسات گروهمشاوره پایان نامه دانشجویان دکتری*
سه‌شنبهمشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتریمطالعه و تحقیقروش های چندمتغیره پیوسته کارشناسیاستنباط آماری پیشرفته ۱ (دکتری)
چهارشنبهروش های چندمتغیره پیوسته کارشناسیرگرسیون 2 کارشناسی
پنج‌شنبه
توضیحات: * با تعیین وقت قبلی. ( لطفا برای هماهنگی با پست الکترونیکی اینجانب تماس بگیرید.) پست الکترونیکی : m_arashi_stat@yahoo.com

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: سلام. از لطف شما ممنونم. حتما اطلاع رسانی می کنم.
پاسخ: سلام. استقلال بین خطاها ملاک نیست ملاک نوع همبستگی بین متغیرهای پاسخ است. در ابتدایی ترین حالت مدل، فرض می کنیم خطاها مستقل باشند ولی در اکثر موارد کاربردی خطاها وابسته اند. پس خود خطا خیلی مهم نیست مهم ساختار وابستگی و همبستگی بین مولفه های پاسخ است. اگر اطلاعات بیشتری می خواد لطفا حضورا به اتاقم مراجعه کنید
پاسخ: سلام. ما ادعایی برای اعتبار نداریم ولی ملاک اعتبار حتما مواردی نیست که در ذهن شما است. لطفا در نظر داشته باشید رتبه از اعتبار کمی در نظر اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود برخوردار است و ملاک تصمیم گیری ما ارزیابی شفاهی می باشد. شاید از نظر خود شما، پاسخ هایتان صحیح بوده است ولی حتما در دید ما اینطور نبوده که شما نمره نیاورده اید. در ضمن ما خوشحالیم که با نمرات بالایی که شما از دانشگاه تهران گرفته اید شانس بیشتری برای ادامه تحصیل در آن دانشگاه را دارید.
پاسخ: سلام. من الان خاطرم نیست ولی اگر به ایمیل فرستاده باشید حتما به موقع جواب داده ام. باتشکر
پاسخ: سلام. من در این مورد کتاب های آمارریاضی آقای دکتر بهبودیان و مبانی آمارریاضی آقای دکتر پارسیان را پیشنهاد می کنم
پاسخ: سلام. اولا در نظر داشته باشید که متغیرهای تصادفی شما گسسته هستند پس در استفاده از قضیه حد مرکزی تصحیح پیوستگی را فراموش نکنید. در ثانی به گمانم توان آزمون خی دو بیشتر است که ترجیح داده می شود.
(دانشجوی قدیمی - 14/12/1395، 09:11:34)
پاسخ: سلام. بله حتما. ولی معلوم نیست که حتما با من کار کنید
پاسخ: سلام خیلی ممنون. معمولا همه اساتید در ایام امتحانات هستند از جمله بنده، ولی زمان مشخصی ندارد.
پاسخ: سلام. کافی است در مقالاتی که در مورد همخطی است یک نگاهی بیندازید یا در اینترنت واژه multicollinearity را جستجو کنید.
پاسخ: سلام. با توجه به این که خط باید از نقطه (۱و۱) بگذرد لذا می توان نتیجه گرفت باید خط از مبدا گذشته (یعنی عرض از مبدا آن صفر باشد) و دارای شیب ۴۵ درجه نیز باید که با توجه به رابطه b=tan(theta) باید محدودیت b=1‌ را در مساله کمینه سازی در نظر بگیریم. لذا جواب راه حل شما این است: مجموع توان های دوم خطای مدل (y=bx+e) را با محدودیت b=1 (با استفاده از روش لاگرانژ) کمینه کنید
پاسخ: سلام. من همیشه ایمیلم را چک می کنم. ولی مطلبی با نام شما ندیدم
پاسخ: سلام. از لطف شما ممنونم. ولی یک عکس نمی تواند نشان دهنده توانایی یک فرد در اداره دانشکده و یا دانشگاه باشد. از طرفی در حال حاضر هم ریاست دانشگاه و هم رئیس دانشکده از اقتدار و کارایی بسیار خوبی برخوردار هستند که این موحب بسی افتخار است. بنده هم از خداوند موفقیت روزافزون شما را در تمامی مراحل زندگی خواستارم.
پاسخ: Salam. Thank you for the kind words. Ofcourse for interview we may ask some questions from master level courses, however, mostly we ask students to explain about their master thesis.
Good luck