سمیه مُغاری

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی نظـریه زبان‌ها و اتومـاتای فــازی (عـلــوم نـظــری کـامپیوتر)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: الزهرا تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تحلیل سیستم‌های فازی- الگوریتم و اتوماتا
عضویت در مجامع علمی: انجمن فازی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
سال 1379 در رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شدم و در مهر ماه سال 1385 به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در دانشگاه الزهراء (س) مشغول به تحصیل گردیدم. در این دوره گرایش نظریه زبان‌ها و اتوماتای فازی را بعنوان زمینه تخصصی انتخاب نمودم و اسفند سال 1387 از پایان نامه خود با عنوان "اتوماتای درختی فازی" دفاع نمودم. از مهرماه سال 1388 در دوره دکتری ریاضی کاربردی گرایش نظریه زبان‌ها و اتوماتای فازی در دانشگاه الزهراء (س) مشغول به تحصیل گردیدم و در خرداد ماه سال 1393موفق به دفاع از رساله دکتری با عنوان "اتوماتای درختی فازی عمومی و کاربردهای آن" شدم. از مهرماه سال 1393 به عنوان عضوهیأت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه شاهرود مشغول به کار گردیدم.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

!s=1+1/2!+1/3!+...+1/n (1397/8/6)

برنامه نمونه برای cast

برنامه های تمرینی جاوا (1396/3/8)

یکی از برنامه ها را انتخاب نموده و پیاده سازی نمایید.

DrJava (1396/1/22)

یک محیط ساده توسعه برنامه های جاوا برای مبتدیان

فایل جلسه هفتم درس سمینار (1395/10/9)

مراجع، فرهنگ واژگان، نمایه و پیوست ها

فایل جلسه ششم درس سمینار (1395/10/9)

دیاگرام های جابجایی (2)

فایل جلسه ششم درس سمینار (1395/10/9)

محیط ریاضی، دیاگرام ها و گراف

فایل جلسه پنجم درس سمینار (1395/10/9)

قالب دهی، فصل بندی و شماره گذاری

فایل جلسه چهارم درس سمینار (1395/8/27)

درج تصویر

فایل جلسه چهارم درس سمینار (1395/8/27)

محیط ریاضی (2)

فایل جلسه سوم درس سمینار (1395/8/22)

محیط ریاضی (1)

فایل جلسه اول درس سمینار (1395/8/11)

مقدمه و کلیات

فونت های زی پرشین (1395/8/5)

به فایل ReadMe داخل پوشه توجه فرمایید.

تمرین مبانی کامپیوتر (1394/9/7)

زمان تحویل 15 آذر 1394

پاسخ تمرین های 8 دی (1393/10/10)

کد همه سؤال ها آمده لطفاً آنها را اجرا نمایید و سعی کنید کدها را تغییر دهید تا عملکرد آنها بهتر آنالیز نمایید.

تمرین مبانی کامپیوتر (1393/9/10)

مهلت تحویل: 8 دی 1393

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 5
زهرا سنایی (1397)، "روش‌های نوین بهینه‌سازی چندهدفه و کاربرد آنها در پرتودرمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد غزنوی[استاد/ اساتید راهنما]، سمیه مُغاری[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده طالشی (1397)، "کارایی سره در بهینه سازی چندهدفه و تعمیم آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد غزنوی[استاد/ اساتید راهنما]، سمیه مُغاری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا براتی (1397)، "مسیریابی مبتنی برمنطق فازی برای ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، سمیه مُغاری[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین فیض (1396)، "الگوریتم‌های بهینه‌سازی چند‌هدفه تکاملی برای انتخاب سبدسهام فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد غزنوی، مریم قرآنی[استاد/ اساتید راهنما]، سمیه مُغاری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهریاضی 1 Aمبانی کامپیوترریاضی 1 Bمطالعه و پژوهش
دوشنبهمطالعه و پژوهشجلسه دانشکدهسمینار پژوهشی گروه 1
سه‌شنبهمطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویانمبانی کامپیوتر (حل تمرین)
چهارشنبهریاضی 1 Bمطالعه و پژوهشریاضی 1 A
پنج‌شنبه
توضیحات: s.moghari2@yahoo.com

پرسش و پاسخ