محمد باقر نظری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری طراحی کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دوره مشترک دانشگاه شاهرود و صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: شکست، ترموالاستیسیته
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 22
کیوان مولوی (1398)، "محاسبه ضرایب شدت تنش برای ترکی در یک محیط محدود ایزوتروپیک تحت نفوذ گاز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باقر نظری [استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود جعفرپور (1397)، "مدل سازی و تحلیل حرکت بازوی رباتیک با محرّکه کابل تابیده شده ویسکوالاستیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بامداد، محمد باقر نظری [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهطراحی اجزا IIطراحی اجزا I
یک‌شنبهمحیط پیوستهطراحی اجزا I
دوشنبهشکست، خزش و خستگی
سه‌شنبهمراجعه دانشجویی -کارشناسیمحیط پیوسته* شکست، خزش و خستگی **
چهارشنبهمراجعه دانشجویی - ارشد با وقت قبلیطراحی اجزا II
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ