محمد باقر نظری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری طراحی کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دوره مشترک دانشگاه شاهرود و صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: شکست، ترموالاستیسیته
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 25
اکبر تامرادی (1399)، "بررسی استحکام بین لایه ای کامپوزیت الیاف-فلز تقویت شده با نانوذرات گرافن تحت بار خستگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باقر نظری، سید مهدی حسینی فراش [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی گردویی [استاد/ اساتید مشاور]
کیوان مولوی (1398)، "محاسبه ضرایب شدت تنش برای ترکی در یک محیط محدود ایزوتروپیک تحت نفوذ گاز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باقر نظری [استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود جعفرپور (1397)، "مدل سازی و تحلیل حرکت بازوی رباتیک با محرّکه کابل تابیده شده ویسکوالاستیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بامداد، محمد باقر نظری [استاد/ اساتید راهنما]،
علی حمیدی جلده باخانی (1397)، "بررسی تجربی و عددی رفتار کامپوزیت الیاف-فلز تقویت شده با نانوذرات گرافن تحت ضربه ی سرعت پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی گردویی، محمد باقر نظری [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبهطراحی اجزا IIطراحی اجزا I
یک‌شنبهمحیط پیوستهطراحی اجزا I
دوشنبهشکست، خزش و خستگی
سه‌شنبهمراجعه دانشجویی -کارشناسیمحیط پیوسته* شکست، خزش و خستگی **
چهارشنبهمراجعه دانشجویی - ارشد با وقت قبلیطراحی اجزا II
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ