اسماعیل سلیمانی

دانشیار دانشکده شیمی

دکتری شیمی معدنی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز سبز و شناسایی نانوذرات و نانوکامپوزیتها، اصلاح سطح و تثبیت آنها بر بسترهای فعال، بررسی فعالیت کاتالیزوری و فتوکاتالیزوری آنها در تخریب رنگهای آلی؛ تهیه و بررسی فعالیتهای بیولوژیکی کمپلکسها؛ بررسی و رفع آلودگیهای زیست محیطی (پسماندهای معدنی)
عضویت در مجامع علمی: انجمن شیمی ایران و انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه اول کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران (1371)؛ اختراع : تلفیق مطالعات آزمایشگاهی و ژئوفیزیک زیست محیطی باطله های ذغال؛ پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود (1389)
شرح مختصر (درباره):
آقای دکتر اسماعیل سلیمانی دیپلم خود را در رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان امام خمینی آمل به سال 1360 دریافت کرد. او کارشناسی شیمی را از دانشگاه فردوسی مشهد (1367)، کارشناسی ارشد شیمی و فارغ التحصیل ممتاز رتبه اول از دانشگاه تربیت معلم تهران (1371) و دکتری تخصصی شیمی معدنی را از دانشگاه تبریز (1379) اخذ کرد. او در حال حاضر با مرتبه علمی دانشیاری به صورت تمام وقت در نقش هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به فعالیت آموزشی و پژوهشی است. وی در این مدت، 26 پایاننامه دانشجوی کارشناسی ارشد و 2 رساله دانشجوی دکتری را راهنمایی کرده و یک طرح پژوهشی را به اتمام رسانده است. همچنین یکی از اعضاء 6 نفره در ترجمه کتاب شیمی عمومی II چانگ بوده است. او یک کتاب تألیفی پرمخاطب در زمینه شیمی ترکیبات کئوردیناسیون و شیمی معدنی II دارد (سال انتشار: 1387 ، تجدید چاپ: 1389). در سال 1389 به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شیمی انتخاب شد. او یک سال مدیر گروه شیمی، 6 سال مشاوره انجمن علمی دانشجویی شیمی و 4 سال رئیس مرکز چاپ و نشر دانشگاه را به عهده داشت. کارهای پژوهشی ایشان در قالب 113 مقاله (76مقاله کنفرانسی و 37 مقاله علمی-پژوهشی و ISI) به چاپ رسیده است. وی در حال حاضر، 3 پایاننامه کارشناسی ارشد و 3 رساله دکتری را راهنمایی میکند. موضوعات مورد علاقه شان: سنتز سبز و شناسایی نانوذرات، نانوکامپوزیتها و نانوکاتالیزورها و بررسی خواص آنها، تخریب کاتالیزوری و فتوکاتالیزوری رنگهای آلی، تشخیص مقادیر کم یونهای محلول در آب به ویژه عناصر سنگین با استفاده از نانوذرات فلزی و نانوکامپوزیتها، جذب یونهای سمی و خطرناک معدنی از آلاینده های آبی، تهیه کمپلکسها و بررسی رفتارهای ضدمیکروبی و ضدسرطانی آنها ، تصفیه پسابهای معدنی و صنعتی.

تلفن تماس: 023-32395441
تلفن داخلی: 2261

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 25
نازنین غزالی (1397)، "سنتز سبز نانو ذرات مس از عصاره سیر و پوست انار و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
فرهاد میرزایی (1395)، "بررسی نظری برهم‌کنش لیگاند 2،1-بیس (2-پیریدیل متیل تیو) اتان با یون مس (ΙΙ)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی، محسن سرگلزایی[استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی محمدی (1394)، "تهیه، شناسایی و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی‌استایرن/ اکسید نیکل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
نورا باقرپور (1394)، "سنتزو شناسایی نانوکامپوزیت Ag-CeO2 /پلی‌متیل متاکریلات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
داریوش اویسی (1394)، "طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مولد سوخت بیودیزل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی سررشته داری[استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده محبوبه قاسمی تروجنی (1394)، "سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت دی اکسید قلع- پلی(متیل متاکریلات)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
ریحانه مقدمی (1393)، "تهیه، شناسایی و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلیمری ناشی از الحاق نانوذره مس(II) اکسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
رقیه طاهری (1392)، "اصلاح سطح نانو ذرات اکسید مس (II)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
بشرا امیری (1392)، "تهیه فرمولاسیون نانو نیوزومی سیلی بینین و بررسی اثربخشی آن بر رده سلولی سرطان سینه T47D"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی، عظیم اکبرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، محسن چیانی[استاد/ اساتید مشاور]
ام کلثوم یوسفی (1392)، "اصلاح سطح نانو ذرات اکسید نیکل (II)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
نرگس زمانی (1392)، "اصلاح سطح نانو ذرات آلومینا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی، غلامعلی فرزی[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده سمیه حسینی (1391)، "تهیه ، شناسایی و بررسی فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های باز شیف حاصل از 2- هیدروکسی-3-متوکسی بنزآلدهید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
مهتاب هدایتی اسکی (1391)، "تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های باز شیف حاصل از 1و2- بیس(2-آمینوتیوفنیل)اتان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
سید هادی نوری (1390)، "تهیه ، شناسایی و ویژگی های لیگاند ها و کمپلکس های باز شیف مشتق شده از 2- آمینو تیو فنل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
غلامحسین رحمانیان (1390)، "تهیه و شناسایی کمپلکس های باز شیف دی برمو بنزیل و دی اتیلن تری آمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حسین صالحی (1390)، "تهیه و شناسایی کمپلکس های باز شیف دی پیکو لینیک اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
لقا انصاری (1389)، "اکسایش شبه حیاتی ترکیبات آلی با استفاده از کمپلکس باز شیف منگنز قرار گرفته بر روی پلی استایرن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل سلیمانی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمشاوره دانشجویان دکتریمباحث نوین در شیمی معدنیطیف سنجی در شیمی معدنی مراجعه دانشجویان کارشناسی
یک‌شنبهشیمی آلی فلزیطیف سنجی در شیمی معدنیمشاوره دانشجویان ارشدشیمی عمومی1
دوشنبهمباحث نوین در شیمی معدنیشورای دانشکده شیمیساختمان و پیوند در ترکیبات معدنیمراجعه دانشجویان ارشد
سه‌شنبهشیمی عمومی1شیمی آلی فلزیساختمان و پیوند در ترکیبات معدنیمراجعه دانشجویان دکتری
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

جمال کوه دره - 21/12/1393، 13:01:38)
مشاهده پاسخ
پاسخ: سلام آقای کوه دره
ببخشید که دیر به درخواست شما پاسخ می دهم. چند وقتی است که نمی توانستم به بخش پرسش و پاسخ وارد شوم که با رفع آن، امشب 8 اردبیهشت 94 درخواست شما را مشاهده کردم.
1) اگر بخواهید در دانشگاه شاهرود قبول شوید و روی قول شما در صورت کسب امتیاز حد نصاب حساب باز کرد؛ حتما باید یکی از انتخاب اول تا سوم شما دانشگاه شاهرود باشد.
2) برای من هم افتخاری است که دانشجو علاقمند، کوشا، مستعد و پژوهشگر توانا داشته باشم.
3) در باره استاد راهنمای دوم جناب دکتر مرسلی هم منعی وجود ندارد. همچنین موجب خوشحالی بنده است که به کمک ایشان رساله دکتری را هدایت کنیم.
4) روی موضوع مورد علاقه ات هم منعی برای انجام کار پژوهشی وجود ندارد. چون موضع جدید و کاربردی است.

خوشحال می شویم شما را در دانشگاه شاهرود مشغول به انجام کار تحقیقاتی و علم اندوزی ببینیم.

موفق و سربلند باشید.
پاسخ: سلام
به نظر می رسد ترتیب پایداری یونها به صورت زیر باشد:
I2+ > Br2+ > Cl2+ > F2+
زیرا هرچه مولکول بزرگتر باشد نگهداری بار مثبت در آن راحت تر و در پی آن پایداری بیشترمی شود.

پیروز و سربلند باشید
پاسخ: سلام خانم حجتی
از اظهار لطف شما نسبت به بنده تشکر میکنم. هر کاری در جهت آموزش شیمی معدنی قدم بردارم، انجام وظیفه و دین نسبت به دانشجویان علاقمند ، مستعد و تلاشگر است.
به امید موفقیت و بهروزی شما
پاسخ: سلام
غالباً بار موثر هسته برای لایه ظرفیت اتم یا یون(کاتیون یا آنیون) محاسبه می شود. مثلا لایه ظرفیت اتم Al اربیتال 3s و 3p است. لایه ظرفیت Al+ اربیتال 3s است. لایه ظرفیت Al3+ اربیتال 2s و 2p است. لایه ظرفیت عناصر واسطه ns و n-1d است. لایه ظرفیت کاتیون های عناصر واسطه اربیتال d است. مثلآ لایه ظرفیت اتم آهن 4s و 3d است، در حالی که لایه ظرفیت کاتیون Fe2+ و یا Fe3+ ؛ 3d است.

موفق و پیروز باشید.
پاسخ: سلام آقای اکرمی
متاسفانه اطلاعاتم در این زمینه نمی تواند به شما کمک شایانی انجام دهد ولی یکی از دوستان در دانشکده شیمی دانشگاه تهران، جناب دکتر علیرضا بدیعی شاید بتواند به شما کمک کند.
سریلند و پیروز باشید.
پاسخ: سلام/ از اظهار لطف تان سپاسگزارم/ سربلند و پیروز باشید.
پاسخ: سلام آقای کوه دره
از اظهار لطف شما سپاسگزارم/ استاد مشاور با نظر استاد راهنما و موضوع پایاننامه (رساله) دکتری پیشنهاد می شود. اگر موضوع پایاننامه در حوزه تخصصی بنده باشد با کمال میل قبول خواهم کرد. اینشالله در دوره دکتری قبول شوید و سپس به فکر پایاننامه و اساتید راهنما و مشاور باشید. در دانشگاه شاهرود گرایش شیمی معدنی هم دانشجو دکتری از مهر 1392 پذیرش می شود. شما می توانید شانس خود را در این دانشگاه هم
امتحان کنید. به امید موفقیت و بهروزی
پاسخ: سلام/ خیلی ممنون. سربلند و پیروز باشید.
پاسخ: سلام/ خواندن کتاب شیمی معدنی 1 دکتر آقابزرگ و دکتر ملاردی، کتاب شیمی معدنی 2 تالیف اینجانب. اعتقاد دارم که فقط کتاب شیمی معدنی 2 من را خوب بخوانید و حتی سوالات تستی نیز کار نکرده باشی بیش از 80 درصد سوالات را پاسخ خواهید داد. در بدترین شرایط هم می توانید بیش از 40 درصد سوالات را پاسخ درست بدهید. به این ترتیب اولیت انتخاب شما در گرایش شیمی معدنی خیلی افزایش می یابد. در کنار آن کتاب شیمی آلی دکتر عیسی یاوری، کتاب شیمی تجزیه دکتر رئوف و دکتر آقاجانی و شیمی فیزک دکتر صبوری هم مطالعه کنید. موفق باشید.
پاسخ: سلام/ اولاً نظر لطف شماست. ثانیا هرچه تلاش کنم و بتوانم رضایت قلبی شما دانشجویان عزیز را در امر آموزش علمی جلب کرده باشم، وظیفه است. گرچه خود اعتقاد دارم هنوز جای کار وجود دارد تا بتوانم آنچه شایسته شما دانشجویان باشد عمل کنم.
پاسخ: از ابراز محبت شما بسیار سپاسگزارم. خوشحالم که زحمت چندین ساله ام به بار نشست علی رغم عدم تبلیغات و معرفی این کتاب توسط همکارانم در دانشگاههای کشور. خوشحالم که این کتاب جای خود را در بین دانشجویان عزیزی مثل شما باز کرده است. کتاب شیمی معدنی 1 نیز به زودی چاپ خواهد شد. با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما دوست عزیزم.
پاسخ: خیلی ممنون، امیدوارم شما نیز در مراحل تحصیلی و زندگانی موفق و کامیاب باشید.