پرویز امیدی

استادیار دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی زمین شناسی ساختمانی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: زمین شناسی ساختمانی،لرزه زمین ساخت،زمین ساخت فعال
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن زمین شناسی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس: 023-32396007
تلفن داخلی: 2299

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

(1397/8/9)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 29
فهیمه خالقی خسرویه (1398)، " تحلیل ساختاری تاقدیس زوباران درشمال قوچان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید مشاور]
پیمان جعفرزاده (1398)، "تحلیل هندسی و جنبشی گسل سلماس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
شکوفه امرایی سهرابوندی (1397)، "تحلیل شکستگی ها و نقش آن ها در توسعه کارست، در کوه های تپال (شمال باختر شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه واحدی (1397)، "تحلیل ساختاری شکستگی سنگ ها در دره هراز (جنوب آمل)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری، علی اکبر مومنی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا جمالی دهنوی (1396)، "تحلیل ساختاری تفصیلی منطقه گسلی دهاقان (جنوب باختری اصفهان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مرضیه حسینی (1396)، "رمزگشایی از الگوی ایجاد فروافتادگی آستانه - فولادمحله (باختر دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
یگانه فتحی (1396)، "بررسی دگر ریختی در منطقه‌ی آهوانو- آستانه (شمال غرب دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن فرحدل (1395)، "ردیابی گسل کواترنری آستانه در جنوب باختری فولادمحله (البرزخاوری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا فتحی زاده رامهرمزی (1395)، "تحلیل دگر ریختی در سازندهای سنوزوئیک ناحیه گتوند (استان خوزستان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، آرش برجسته[استاد/ اساتید مشاور]
سیما رستمی (1395)، "تحلیل شکستگی های مخزن با استفاده از لاگ های تصویری در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی، معصومه کردی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید مسلمان نژاد[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی سنخواستی (1395)، "تحلیل ساختاری تفصیلی تاقدیس چهچهه (کپه داغ)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]،
فرزانه آهنگری (1395)، "تحلیل چین خوردگی و دگرریختی های مرتبط در سازند کرج ( بخش جنوبی البرز مرکزی- شمال تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن الیاسی[استاد/ اساتید مشاور]
مائده روزبهانی (1395)، "تحلیل هندسی و سینماتیک (جنبشی) منطقه گسلی میش پرور بر آفتاب (باختر شهرستان بروجرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مهتاب کرمی (1394)، "دگرریختی سنوزوئیک شمال شرق آرادان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]،
رائفه خلیلی طرقبه (1394)، "تحلیل ساختاری تفصیلی چین خوردگی و گسلش در شمال مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید شفیعی رشوانلو (1394)، "بررسی فعالیت های نوزمین ساختی پهنه قوچان-شیروان و پیامدهای لرزه ای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا صمدی (1393)، "تعیین تنش دیرین برمبنای تحلیل لغزش گسل و سازوکار کانونی زمین لرزه ها در ناحیه سبلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
سیده محبوبه حسینی (1393)، "تحلیل جنبشی و دینامیکی شکستگی‌ها در واحدهای سنگی مزوزوئیک شمال شاهرود."، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد غربی خانیانی (1392)، "تحلیل خمیدگی‎های ساختاری و مدل جنبشی گسل‎ها در ناحیه تلمادره (شرق کیاسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
الهه طاهری (1392)، "تحلیل خمیدگی های ساختاری و مدل جنبشی گسل ها در ناحیه دشت بو (شمال باختر دامغان) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
اکبر نورافکن (1391)، "تحلیل ساختاری چین خوردگی و گسلش در ناحیۀ چهل دختر (شمال خاوری شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سلمان فتحی هفشجانی (1391)، "دگرریختی نوزمین ساختی در ناحیۀ اردل- دوپُلان (جنوب باختری شهرکرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
فائزه بوالحسنی (1391)، "تحلیل دگریختی لرزه زمین ساختی و نوزمین ساختی در منطقه قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
ارسطو مینویی (1388)، "نقش شکستگی ها در جریان آب زیرزمینی در منطقه کارستی کوه-های شاهو، کردستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]،
طهورا شيخي ناراني (1386)، "مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک استان قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، پرویز امیدی، محمدرضا نيکودل[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا حسینی (1386)، "بررسی زلزله های القائی مرتبط با برخی از سدهای بزرگ ایران (از دیدگاه توسعه پایدار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، غلام جوان دولویی[استاد/ اساتید مشاور]
مالک کرد (1384)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چشمه بید، جنوب شرق زاهدان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، پرویز امیدی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

a.r - 12/2/1387، 12:49:13)
مشاهده پاسخ