مرتضی رحیمیان

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکتری برق-قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: بهره برداری، برنامه ریزی و اقتصاد سیستم های قدرت، شبکه هوشمند، کاربرد تئوری بهینه سازی
عضویت در مجامع علمی: عضو ارشد IEEE، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفاً، به CV اینجانب یا صفحه آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی (https://espo.shahroodut.ac.ir/) مراجعه شود.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
1058

Citations

14

h-index

19

i10-index

13

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
811

Citations

13

h-index

33

Co-authors

19

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

گروه سروش-اقتصاد مهندسی (1402/7/29)

https://splus.ir/joingroup/AHeY2odnSpLCFZ4YQRyueg

گروه سروش-تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 (1402/7/29)

https://splus.ir/joingroup/AHeY4j7UJ3Sb6GZL4zy_3A

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 32
علی صادقی (1402)، "برنامه‌ریزی تأمین انرژی صنایع سنگین در ایران تحت عدم‌قطعیت‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]،
سید علیرضا حسینی (1402)، "مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی در هتل هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد ضامن [استاد/ اساتید مشاور]
محمد صمدی (1402)، " برنامه‌ریزی توسعه نیروگاه مجازی در حضور خودروهای برقی با درنظرگرفتن برنامه‌های پاسخگویی تقاضا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]،
سعید قمری پور (1401)، "سرمایه گذاری منابع انرژی برای یک نیروگاه مجازی صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]،
محسن رضائی استبرق (1401)، "بهبود کیفیت توان ریزشبکه‌های هیبرید AC-DC"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور]
علی شکاری (1401)، " مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم ترکیبی CCHP-PVT متصل به شبکه برای یک هتل در مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ضامن، اکبر ملکی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور]
محسن جلائیان فریمانی (1399)، "بهینه‌سازی در کنترل امپدانس ربات توانبخشی پا"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور]
الهه غنائی (1399)، "مدیریت انرژی نیروگاه مجازی در بازارهای انرژی تحت شرایط پیشامد "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا آذرنیا (1398)، "بهینه‌سازی ولت-وار زمان حقیقی در شبکه توزیع هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدهادی عراقیان (1398)، "مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی در خانه هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد ضامن [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوالفضل قاسمی (1397)، "مدیریت انرژی در ریزشبکه‌ی هوشمند با حضور خودروهای الکتریکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی کولیوند (1396)، "مدیریت انرژی هوشمند نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن رزرو چرخان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن کریمی شمس آبادی (1396)، "قدرت بازار در یک بازار برق متمرکز دارای تولید توان بادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد امین لطیفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی حیدری کنگ علیا (1395)، " برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده زهرا میکائیلی (1394)، "بهینه سازی پارامتر های طراحی یاتاقان های ژورنال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پوریا اکبرزاده [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود عامری (1394)، "تاثیر کوتاه مدت سیاست تنوع سازی مجازی-مالی بر قدرت بازار بر بازار برق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد امین لطیفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید رضا عزیزی قلعه سری (1393)، "طراحی بهینه اندازه منابع تولید توان در خودروی برقی پیل سوختی متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود سلیمی (1392)، "تأثیر شبکه هوشمند بر امنیت سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه جعفری نژاد، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مدل سازی و تهیه الگوریتم مربوط به سیستم مدیریت انرژی در بخش توزیع منطبق بر مشخصات طرح فهام 1394/6/21 27 ماه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خاتمه يافته
ارزیابی پتانسیل ساختاری قدرت بازار برق ایران 1391/7/29 9 ماه شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاتمه يافته
طراحی سیستم پایشِ بازار برق ایران 1391/4/17 12 ماه شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاتمه يافته
تدوین دستورالعمل الزام آور طراحی و احداث شبکه های توزیع در کلانشهرها ... 1397/12/25 ماه پژوهشگاه نیرو در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمشاوره دانشجویان
یک‌شنبهبهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکیتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1
دوشنبهجلسات دانشکدهبهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکی **بررسی احتمالی سیستم های قدرت
سه‌شنبهاقتصاد مهندسی **مشاوره دانشجویانبررسی احتمالی سیستم های قدرت *
چهارشنبهراهنمایی دانشجویان با هماهنگی قبلیراهنمایی دانشجویان با هماهنگی قبلیراهنمایی دانشجویان با هماهنگی قبلی
پنج‌شنبه
توضیحات: * هفته های فرد، ** هفته های زوج

پرسش و پاسخ

پاسخ: دانشجوی عزیز. با سلام. از دیدگاه های مختلف می توانید در این حوزه فعالیت کنید و جهت کسب مهارت کافی و تخصص کاربردی بهتر است از دیدگاه مشخصی کار کنید. مثلا توسعه فناوری (ماده، مکانیک، ژنراتور و مبدل های الکترونیک قدرت) یا بهره برداری و برنامه ریزی (طراحی الگوریتم های مدیریت انرژی، توسعه ظرفیت، سیاست گذاری، تدوین استاندارد) و پیش بینی تولید منابع تجدیدپذیر در کوتاه مدت و بلند مدت. تخصص اینجانب بیشتر در حوزه بهره برداری و برنامه ریزی منابع و پیش بینی تولید انهاست. لطفا جهت راهنمایی بهتر به دفتر اینجانب مراجعه کنید.
پاسخ: دانشجوی عزیز. با سلام. مراجع زیر، به ترتیب اهمیت، در این درس مورد توجه است:
W. D. Stevenson, Elements of power system analysis, McGraw-Hill series,1982.
O. L. Elgerd, Power system analysis: An introduction, McGraw-Hill series.
پاسخ: سلام، دانشگاه در بازه زمانی 31 تیر الی 18 مرداد تعطیل است. لطفا درخواست خود را برای اینجانب در سیستم گلستان اعلام کنید. با تشکر