سید رضا حجازی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی هندسه دیفرانسیل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تحلیل تقارنی و هندسی معادلات دیفرانسیل، کاربرد هندسه دیفرانسیل در فیزیک نظری و مهندسی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
"دوره متوسطه: دبیرستان: البرز (تهران)، سال ورود: 1375 پیش دانشگاهی: شهید مطهری (تهران)، سال ورود: 1378" "دوره کارشناسی: دانشگاه: شهید بهشتی، سال ورود: 1379" "دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه: علم و صنعت ایران، سال ورود: 1384 عنوان پایان نامه: نظریه عمومی ناورداهای دیفرانسیلی. "دوره دکترا: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ورود: 1386 عنوان پایان نامه: هندسه برخوردی و تحلیل تقارنی معادلات دیفرانسیل.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 29
یگانه پلنگی (1399)، "رده‌بندی ژئودزیک‌های متریک ریندلر به وسیله‌ی آنالیز تقارنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، الهام لشکریان [استاد/ اساتید مشاور]
زینب یاسینی (1399)، "روش جدید در قیمت گذاری اختیار معامله از طریق معادله دیفرانسیل جزئی زمان کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه رضوانی (1398)، "بررسی هندسی ریشه های یکهنگ سه جمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره امینی (1396)، "مطالعه‌ی ویژگی‌های ناوردایی معادله KdV مرتبه پنجم تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سوسن عباسپور (1395)، "طبقه بندی ژئودزیکهای سیاهچاله کر-نیومن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، کاظم بی تقصیر فدافن [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم غلامی (1394)، "بررسی عناصر فون نیومن منظم و عناصر وابسته به آن در یک حلقه جابه‌جایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آمنه جلالی (1394)، "دستگاه‌های همیلتونی با بعد متناهی منتج شده ازتقارن‌های معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی ملکی (1394)، "L^p-حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشتی یک-بعدی با ضرایب پیوسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا رضائی (1394)، "بررسی عناصر خودتوان نیم‌مرکزی در یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پاییزه مهدوی هروانی (1394)، "روش مستقیم ساختن قوانین پایستگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ندا کوشکی (1392)، "مقایسه دو روش در یافتن تقارن های معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مقداد بیاری (1392)، "اصل برهمنهی لی و کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل جزئی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود سعیدی فر (1392)، "اصل برهم نهی غیرخطی و روش وی - نورمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اعظم هادیلو (1392)، "کانکشنهای وابسته به عمل گروههای لی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرضیه تقی زاده (1392)، "طبقه بندی معادلات دیفرانسیل معمولی در حد تبدیلات برخوردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب بادپیما (1391)، "ناورداهای دیفرانسیلی و کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه قلاسی (1391)، "مترهای فینسلری ناوردا روی منیفلدهای همگن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، حمید رضا سلیمی مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سکینه مارزلو (1391)، "مترهای راندرز ناوردا روی منیفلد های همگن ریمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، حمید رضا سلیمی مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهریاضی عمومی 2 (فنی)ریاضی عمومی 1 (فنی)
دوشنبهجلسات دانشکده
سه‌شنبهریاضی عمومی 1ریاضی عمومی 2 (فنی)
چهارشنبهریاضی عمومی 1ریاضی عمومی 1 (فنی)
پنج‌شنبه
توضیحات: e-mail: ra.hejazi@gmail.com

پرسش و پاسخ