رامین امینی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: کاردیف انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: دینامیک سیالات محاسباتی ،هیدرولیک محاسباتی، نیروهای زلزله وارد بر سدها
عضویت در مجامع علمی: IAHR
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لیسانس عمران -عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1370 --- فوق لیسانس عمران- سازه های هیدرولیکی از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1373 --- دکتری سازه های هیدرولیکی از دانشگاه کاردیف انگلستان در سال 1381

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

قابل توجه دانشجویان سازه هیدرولیکی ورودی بهمن 1398 (1398/12/20)

دانشجویان کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی ورودی بهمن 1398 لطفا صدای پیوست را گوش کنند

هیدرولیک محاسباتی (1398/12/19)

https://drive.google.com/drive/folders/1YVzwua5Rx1j3KBjpg2ADG7lhCaxxR5Ic?usp=sharing آدرس مربوط به فایل های درس

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 44
فرشته زاهدی (1398)، "مدل‌سازی عددی سرریز کنگره‌ای انحنا دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
متین رفیعی (1398)، "بررسی احتمالاتی اثر ناهمگونی ذاتی پارامتر نفوذپذیری در محیط‌های خاکی بر روی دبی آب نشتی از پی سد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
نوید سلیمانی نجف آباد (1396)، "مدل سازی انتقال رسوب در محل برخورد دو رودخانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید بهمن جیا (1396)، "تعیین ضرایب افت زیرگذرها (کالورت) با استفاده از مدل توربولانسی مناسب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
امین بنی اسدی مقدم (1396)، "مدل سازی عددی مورفولوژی رودخانه در اثر مستقیم سازی رودخانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
زینب فضلی مقدم (1395)، "تعیین ضریب دبی در وسایل اندازه گیری دبی لوله ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا رضوی زاده (1395)، "تحلیل دینامیکی سد شهید رجائی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل محمودی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی قاسمی (1395)، "تعیین تغییرات رقوم بستر رودخانه در محل تبدیل از بستر سنگی به بستر رسوبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا سروقدمقدم (1395)، "مدلسازی سه‌بعدی جریان از سرریز مایل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا مقصودی (1394)، "مدل سازی جریان در کانال روباز با استفاده از روش ایزوژئومتریک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر ظریف مقدم باصفت[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا بیطرف (1394)، "مدلسازی انتقال رسوب در خم ها با استفاده از نرم افزار CCHE2D"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم علامتیان[استاد/ اساتید مشاور]
احمد قاسمی (1394)، "بررسی رفتارسازه ای پانل های لانه زنبوری به روش اجزای محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، فریبرز فریبرزی[استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی[استاد/ اساتید مشاور]
رودابه عدنانی (1394)، "شبیه سازی عددی جریان شکست سد در حضور مانع با اشکال مختلف به روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین مرشدلو (1393)، " مقایسه مدل های آشفتگی مختلف جهت شبیه سازی عددی جریان در سرریز جانبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا زهابی (1393)، "بررسی تاثیر ابعاد و شکل هندسه مخازن سطحی بر هیدرولیک جریان و توزیع رسوب در آن ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا نائیج (1392)، "مدل‌سازی روگذری موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی عجمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین سلیمانی (1392)، " بررسی و تعیین مدل توربولانسی مناسب جهت مدلسازی جریان بر روی سرریز تند آبراه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی عجمی[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه عمارلو (1391)، "بررسی عددی جریان آشفته در کانالهای غیرمدور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، محمود نوروزی[استاد/ اساتید راهنما]،
پیمان سلیمانی (1391)، "تعیین میزان هوادهی در دریچه تخلیه کننده تحتانی سدها با استفاده از پارامترهای مختلف جریان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، رضاروشن[استاد/ اساتید مشاور]
مرجان فرزین (1391)، "مدلسازی جریان آب های کم عمق در تقاطع سه راهی کانال های باز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، ابراهیم علامتیان[استاد/ اساتید راهنما]،
کمال الدین سقّر (1391)، "مدلسازی جریان در کانال به روش حجم محدود با در نظر گرفتن خشک شدگی و زیر آب رفتن بستر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید براری (1391)، "تعیین مدل توربولانسی مناسب برای تعیین افت انرژی در سرریزهای پلکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید مشاور]
عالیه مبارکی (1391)، "بررسی بکارگیری الگوریتم مک در مش های هم مکان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین کردی (1390)، "شبیه سازی عددی توزیع عرضی سرعت جریان در رودخانه های مئاندری سیلابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، عبدالرضا ظهیری[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد سالخورده حقیقی (1390)، "مدلینگ جریان در کانال به روش سی- بی اس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سامان سالیانی (1390)، "تحلیل جریان آشفته در کانال به روش شبیه سازی مستقیم عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، محمدجواد مغربی[استاد/ اساتید راهنما]،
ابوالفضل ساغری (1390)، "بررسی جداساز مشتقات نفتی از آب به کمک دینامیک سیالات محاسباتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، علی عباس نژاد[استاد/ اساتید مشاور]
محسن برآبادی (1389)، "بررسی جداسازهای لرزه ای فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی[استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا تقی پور (1389)، "بررسی تانک های تماسی ضد عفونی مارپیچ"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد صادق روزگار (1389)، "مقایسه نتایج تحلیلی و مدل سازی عددی جریان آشفته در یک کانال با تنگنای موضعی عرضی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد صابری سیدآباد (1389)، "مقایسه نتایج تحلیلی و مدل سازی عددی جریان آشفته روی برآمدگی کف کانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا مقصودی (1388)، "مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی افت جریان در یک زانویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
فرید کاظمی راد (1388)، "تحلیل دینامیکی سدهای دو قوسی با درزهای انقباضی با استفاده از المانهای آکوستیک آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفي فيروزآبادي (1387)، "بررسی اثر میرایی امواج آکوستیک در مرزها بر تحلیل دینامیکی سد قوسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
امین غلامی داودی (1387)، "بررسی رفتار اتصالات نیمه صلب در سازه های فولادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجيد فهيمي (1386)، "کنترل فعال سازه ها تحت بار دینامیکی باد (مطالعه موردی دکل آنتن برج میلاد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی[استاد/ اساتید مشاور]
نیما قاسمی (1384)، "کارایی روشهای قدیمی محاسبه سدهای قوسی در مقابل زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مدل سازی جریان به صورت آشفته در تانک های ضد عفونی تماسی 1387/8/20 4 ماه دانشگاه صنعتی شاهرود خاتمه يافته
مقایسه بین نتایج روش وسترگارد و المانهای محدود در تعیین نیروهای زلزله وارد بر سدها 1386/2/23 4 ماه دانشگاه صنعتی شاهرود خاتمه يافته
مدلینگ جریان با استفاده از تابع جریان 1388/9/22 10 ماه دانشگاه صنعتی شاهرود خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ