عبدالله آل‌هوز

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترای تخصصی - ریاضی ترکیبیات جبری ناجابه‌جایی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
زمینه ها و علایق پژوهشی: نظریه کدگذاری جبری - ترکیبیات جبری - جبر ناجابه‌جایی
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی آمریکا - مرورگر و منتقد علمی مقالات انجمن ریاضی آمریکا، مرورگر و منتقد علمی مقالات انجمن ریاضی اروپا
افتخارات علمی و اختراعات: 1. فارغ‌التحصیل رتبه اول، دانشجوی ممتاز و عضو استعدادهای درخشان به ترتیب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 2. کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی و پایان‌نامه برتر دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی ارشد 3. انجام طرح پژوهشی بنیاد ملی نخبگان کشور در پژوهشگاه دانشهای بنیادی تهران (IPM) 4. استاد نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال‌های تحصیلی ۹۵-۹۶ و ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸ و ۹۸-۹۹ 5. پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۹.
شرح مختصر (درباره):
دوره‌ی دکتری خود را در مهرماه سال ۱۳۹۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز کرده و در آذرماه سال ۱۳۹۳ به پایان رساندم. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ به عنوان عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار گردیدم و در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردم.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2023-Nov-08)
566

Citations

14

h-index

24

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2023-Nov-08)
396

Citations

12

h-index

34

Co-authors

24

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

برخی از نمونه سوالات پایان‌ترم درس ریاضی عمومی (۲) فنی (1397/3/4)

نمونه سوالات دانشگاه صنعتی شاهرود

برخی از نمونه سوالات میان‌ترم درس ریاضی عمومی (۲) فنی (1396/11/30)

نمونه سوالات دانشگاه صنعتی شاهرود

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی (1395/4/11)

برخی ایرادات متداول در نوشتن مقالات ریاضی به زبان انگلیسی

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 30
هیلا آقانیا (1400)، "استفاده از طیف گراف ها برای رده بندی کدهای شناسایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]،
سارا قره گزلی (1400)، "روش هایی جدید برای ساختن کدهای خطی دوگان - مکمل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]،
یاسمن محمدنیا (1400)، "ساختن کدهای کم چگال توسط گراف‌های متقارن مکعبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]،
افسانه عرب احمدی (1400)، "مطالعه برخی کدهای دوری خاص بر روی حلقه های ناجابه جایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
الهام بهرامی پور (1399)، "کدگذاری سیستم‌های بیولوژیکی و شبکه‌های تنظیم ژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
سیده عاطفه موسوی چهارطاقی (1399)، "تعداد و مینیمم اندازه کدهای شناسایی روی گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم حمیدی زاده (1399)، "بررسی ساختار عناصر منظم در توسیع‌هایی از حلقه‌های ناجابه‌جایی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
مریم باغی پور (1398)، "بررسی طیف لاپلاسین بدون علامت فاصله در گراف‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
مهنا غفاری سبیل (1398)، "نشاندن و پارتیشن بندی در کدهای کامل q-آرایه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
امیر کریمی (1398)، "برخی خواص کدهای ماکسیمم فاصله مجزای کوانتومی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر شکوهی نیک (1398)، " مفهوم انرژی گراف و وابستگی آن بر ساختار شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم محمودی (1398)، "بررسی قطر گراف یکه‌های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
مهسا دارکوتی (1398)، "بررسی عدد احاطه‌گری رومی کامل برای رده‌هایی از گراف‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، هادی رهبانی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه شکوهی فر (1398)، "بررسی برخی خواص عناصر شبه‌حلقه چندجمله‌ای‌های صفر-متقارن روی حلقه‌های جابه‌جایی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
منا عبدی (1398)، "بررسی گراف مقسوم‌علیه صفر فشرده حلقه چندجمله‌ای‌ها و حلقه سری‌های توانی "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
الهه میرزایی (1397)، "کران هایی برای انرژی مجموع درجات در گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ناهید زارع (1397)، "بررسی عدد صفرساز در گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محبوبه کیانی هرچگانی (1397)، "کدهای شناسایی از اندازه مینیمم در ساختارهای شبکه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوالفضل علی بمانی (1397)، "مطالعه‌ی حلقه‌ها و مدول‌ها به کمک گراف‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرشته یزدانی (1396)، "شاخص رنگ‌آمیزی یک‌به‌یک گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیما طاهری (1396)، "عدد افراز و پوشش خوشه ای گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه مجلل (1396)، "انرژی احاطه گری دوگانه و انرژی لاپلاسینی احاطه گری دوگانه از گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رقیه بالدی (1396)، "مطالعه‌ حلقه‌های نیم-آرمنداریز و برخی توسیع‌های آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مینا صادقلو (1395)، "حاصل ضرب ثابت عناصر در حلقه چندجمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میترا رحمتی (1395)، "خاصیت IFP نسبت به ایده آل های ماکسیمال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
گرافهایی که توسط طیف لاپلاسین خود به طور یکتا مشخص می‌شوند. 1388/11/1 ۱۲ ماه بنیاد ملی نخبگان کشور خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
یک‌شنبهمبانی علوم ریاضی نظریه کدگذاری (دکتری) ریاضی ۱ فنی کدگذاری ۲ (ارشد)
دوشنبه رفع اشکال دانشجویان کارشناسی* جلسات گروه و دانشکدهدانشجویان ارشد و دکتریریاضی ۲ فنی
سه‌شنبهنظریه کدگذاری (دکتری) کدگذاری ۲ (ارشد) (هفته‌های زوج) دانشجویان ارشد و دکتری دانشجویان ارشد و دکتریمبانی علوم ریاضی
چهارشنبهریاضی ۲ فنیریاضی ۱ فنی نظریه کدگذاری (دکتری)مطالعه و تحقیق رفع اشکال دانشجویان کارشناسی*مبانی علوم ریاضی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام، وقت شما به خیر. از طریق سیستم گلستان اقدام بفرمایید. موفق باشین
پاسخ: سلام وقت به خیر. مشکلی که می‌فرمایید برطرف شده و میتوانید ایمیل خود را ارسال کنید. اگر باز هم مشکل داشتید، فایل تمرینات خود را به آدرس a.alhevaz@gmail.com ارسال کنید. موفق باشید
پاسخ: سلام وقت به خیر. من اطلاع خیلی زیادی ندارم از این رشته، ولی تا جایی که اطلاع دارم یک رشته بین رشته‌ای بین ریاضیات کاربردی و زیست شناسی و بیوتکنولوژی هستش که آینده خیلی خوبی براش متصور هستند. مشخص هستش که بحث بیوتکنولوژی و زیست در آینده نزدیک اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد و لزوم استفاده از روش‌های کمی و مدل‌های ریاضی در این رشته‌ها بیشتر احساس خواهد شد. یعنی برای حل دقیق‌تر و البته عمیق‌تر مسایل معین پزشکی و زیست شناسی، از روش‌ها و مدل‌های ریاضی استفاده کنند. من در مورد عناوین دقیق دروس این رشته اطلاعی ندارم، ولی سختی و ساده بودن هر رشته ای به سطح علمی و اطلاعات پایه ای فرد و البته بیشتر به میزان تلاش شخص بر می‌گرده. در دانشگاه تربیت مدرس اخیراً این رشته ایجاد شده و فکر کنم آقای دکتر جمالی در این رشته پذیرش دانشجو دارند. تا جایی که یادم هست دانشگاه تهران هم چند سال هستش که در این زمینه پذیرش دانشجو داره و همچنین در پژوهشگاه دانشهای بنیادی تهران (IPM) هم یک گروه پژوهشی در این زمینه ایجاد شده که فعال هستش در این زمینه. در مجموع به نظر شخص من، باید رشته خوب و جالبی باشه و با آینده خوب، و برای کسی که اطلاعات کارشناسی ریاضی را در سطح متوسط داره، ادامه تحصیل در این رشته نباید کار سختی باشه. آرزوی توفیق برای شما.
پاسخ: سلام ممنونم. امیدوارم سال ۱۳۹۷ سالی توام با نشاط، سلامتی و موفقیت برای شما باشه. در پناه حق، سلامت باشید.
پاسخ: سلام جناب پژوم وقت شما به خیر. متاسفانه من فایلی از جزوه کلاسی خودم در درس ریاضی ۱ فنی ندارم، ولی شما در صورت نیاز می توانید جزوه ریاضی ۱ کلاس بنده رو از دوستانتان که این درس رو در ترم های قبلی با بنده داشته اند تهیه کنید. موفق باشید
پاسخ: سلام جناب نیک آیین. وقت شما به خیر و ممنون بابت پیام شما. بنده هم متقابلا ایام دهه فجر را به شما تبریک میگم و منتظر پیام شما در تاریخ ۱۸ اسفند (به یاد ۱۸ اسفند ۶ سال پیش) نیز خواهیم بود. موفق باشید.
پاسخ: سلام وقت شما به خیر. سرفصل درس ریاضی ۲ فنی مطابق با جلد دوم کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس، و سرفصل درس معادلات دیفرانسیل مطابق با کتاب درسی معادلات دیفرانسیل تالیف دکتر اصغر کرایه‌چیان می‌باشد. موفق باشید.
پاسخ: سلام ممنون. این ترم از دروس ریاضی ۱ و ریاضی ۲ فنی یک گروه با بنده ارایه شده است ولی معادلات نه. در پناه حق
پاسخ: سلام. ممنون بابت پیام و نظر لطف شما نسبت به بنده و آرزوی توفیق برای شما در تمام مراحل تحصیلی و زندگی. امیدوارم شما و دوستانتان را در آینده ای نزدیک در بالاترین مدارج علمی ببینم. شاد و سلامت باشید
پاسخ: سلام جناب ابراهیمی. امیدوارم که ایام امتحانات را به خوبی سپری کرده باشید و با توجه به شناختی که از شما دارم، اطمینان دارم که نه تنها درس ریاضی ۲، بلکه تمام دروس ترم رو به خوبی گذرانده اید.
در مورد ریاضی ۲ هم که فرمودید، اگر واقعاً قسمت اول جمله شما درست باشه (که دانشگاه صحنه هنرمندی ...)، قاعدتاً این هنرمندی بایستی خودش رو در تمام مراحل درسی نشون بده و به نظر من یک دانشجو هیچ‌وقت نباید این نکته رو فراموش کنه که در محیط دانشگاه وظیفه اصلی او دانشجو بودن (درس خواندن) هستش و این که نمره پایانی هر کس در هر درسی انعکاسی از زحمات وی در طول ترم هستش. به قول حافظ:هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. آرزوی توفیق برای شما.
پاسخ: سلام وقت شما به خیر. انشالله به زودی پاسخنامه امتحان پایان ترم ریاضی ۲ فنی در تابلو اعلانات قرار داده خواهد شد. موفق باشید
پاسخ: سلام. ممنون. بنا به درخواست شما، برخی از نمونه سوالات سنوات قبل دانشگاه صنعتی شاهرود مربوط به امتحان پایانترم درس ریاضی ۲ فنی را در تابلو اعلانات بارگذاری کردم. شما احتمالاً میتوانید سری کاملتر این نمونه سوالات را از انتشارات مرکزی دانشگاه نیز تهیه کنید. موفق باشید
پاسخ: سلام ممنون.
a.alhevaz@shahroodut.ac.ir
پاسخ: **
سلام. بد نیست یک جستجو در گوگل با عنوان "فهرست افتخارات باشگاه فوتبال استقلال تهران" داشته باشید. موفق باشید.
پاسخ: سلام جناب رضایی. ممنونم از ابراز لطف و محبت شما. بنده هم خاطرات خوب کلاس شما و دانشجویان فعال و موفق به مانند جنابعالی رو قطعاً فراموش نخواهم کرد و امیدوارم شما و دوستانتان را روزی در بالاترین مدارج علمی ببینم. شاد و سلامت باشی. در پناه حق
پاسخ: سلام. از پیام محبت‌آمیز شما بسیار متشکرم. آرزوی سعادت و سلامت برای شما دارم.
پاسخ: سلام. سلامت باشید. ممنونم بابت لطف شما. در پناه حق
پاسخ: سلام. نمونه سوالات میانترم درس ریاضی عمومی ۲ فنی چند سال اخیر دانشگاه را در تابلو اعلانات بارگذاری کردم. موفق باشید.
پاسخ: سلام. ممنون شما لطف دارید. بنده هم پیشاپیش سال نو را خدمت شما تبریک گفته و امیدوارم سال ۱۳۹۶ سالی سرشار از نشاط، سلامتی و موفقیت برای شما و تمام ایرانیان باشد. شاد باشید.
پاسخ: سلام. به نظر من شما بایستی نگاه کنید که کدام درسها در آزمون شما از ضریب بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و رو این درسها بیشتر سرمایه گذاری کنید و اینکه فکر نمی کنم که در مواد امتحانی آزمون ارشد درسی باشد که به ریاضی مالی مرتبط باشه. لذا این رتبه شما هستش که تعیین می کنه در نهایت امکان قبولی برای شما در گرایش موردنظر هستش یا نه. این نکته رو هم باید در نظر داشت که بحث رتبه و امکان قبولی تا حدودی نسبی هستش و سال به سال قابل تغییر، مثلا ممکن است در یک سال متقاضیان قبولی در گرایش ریاضی مالی شاهرود زیاد باشن و رتبه های خوب این رشته-گرایش را انتخاب کنند و مثلاً رتبه خوب X هم نتونه قبول بشه و در سال دیگر تمایل به انتخاب این رشته-گرایش در این دانشگاه زیاد نباشه و شخص حتی با رتبه X+۳۰۰۰ هم قبول شود. به هرحال شاید بد نباشه با دانشجویان حال حاضر این رشته هم صحبتی داشته باشید و بهترین و بدترین رتبه قبولی سنوات قبل دانشگاه در این گرایش رو ازشون بپرسید. آرزوی توفیق.
پاسخ: سلام. ممنون. کتابی که میفرمایید رو من ندیدم. شما از هر کتابی که دوست دارید و فکر می کنید که بیان آن و مثال های آن برای شما مناسب است می توانید استفاده نمایید. برای درس ریاضی ۲ فنی امسال همکاران دانشکده کتاب توماس رو به عنوان مرجع درسی انتخاب کرده اند و تمرینات و مثال های این کتاب رو نیز باید مطالعه نمایید. موفق باشید
پاسخ: سلام. من نمیدونم که شما دانشجوی چه رشته ای هستید (علوم پایه یا فنی) و اینکه هدف از مطالعه ریاضی ۲ که فرمودید چیه (به عنوان واحد درسی یا آزمون ارشد یا ...). به هر حال، برای درس ریاضی (۲) کتابهای استاندارد زیادی وجود دارد که شما میتوانید از آن‌ها استفاده کنید. به نظر من، کتابهای آقای دکتر سیاووش شهشهانی از انتشارات فاطمی تهران و کتابهای آقای دکتر فروهنده از انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود برای درک مفاهیم میتونن گزینه های خوبی باشن. کناب توماس هم در بحث رویه ها و انتگرال‌های چند‌گانه میتونه خوب باشه و همچنین برای تمرین بیشتر (اگر هدف گذراندن درس ریاضی ۲ فنی هستش؟!!) نمونه سوالات سنوات قبل دانشگاه صنعتی شاهرود را ببینید و تمرینات کتاب آدامز هم میتونن مناسب باشن. همچنین با یک سرچ ساده میتونید کلی سوال خوب از دانشگاه‌های مختلف دنیا پیدا کنید. در پناه حق.
پاسخ: سلام. اطلاع دقیق ندارم ولی فکر میکنم اوایل هفته آینده نمرات دروس هماهنگ اعلام شوند. به هرحال، برای اعتراض احتمالی به نمرات و در خواست تجدیدنظر احتمالی، به شما ۴۸ ساعت (پس از پایان امتحانات) فرصت داده خواهد شد و شما هرجا که باشید میتوانید نمره خود را در سایت مشاهده کرده و در صورت درخواست بررسی مجدد برگه، از طریق سیستم گلستان درخواست خود را مطرح نمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام. لطفاً یا حضوری تشریف بیاورید یا اینکه ایمیل بزنید تا از طریق ایمیل توضیحاتی را برای شما ارسال نمایم. موفق باشید.
پاسخ: سلام. ممنونم از لطف شما. امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید. در پناه حق
پاسخ: سلام. بررسی شد و پاسخ سوال شما ارسال شد. موفق باشید.
پاسخ: سلام. ممنونم. با توجه به برنامه‌ریزی اولیه انجام شده توسط دانشکده، درس ریاضی ۳ دانشکده ریاضی در ترم مهرماه ۹۵ با بنده نبوده و دیگر همکاران بنده این درس را ارایه خواهند کرد. سلامت باشید. آرزوی توفیق.
پاسخ: سلام. ممنونم. ولی فکر کنم لطف شما زیادی شامل حال ما شده! بنده هم متقابلاً آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما دارم. موفق باشید.
پاسخ: سلام. انشالله به‌زودی اعلام خواهد شد. موفق باشین.
پاسخ: سلام. نمرات تو سیستم وارد شده و اگر اعتراضی نسبت به نمره خود دارید، طبق قانونی که برای دروس هماهنگ هست، بایستی از طریق سیستم اعتراض و درخواست خود را به صورت واضح مطرح نمایید. در مورد قولی که میفرمایید دانشکده ریاضی به شما داده، بایستی از هرکسی که قول داده پیگیری نمایید و انشالله که مشکلتون حل بشه. موفق باشید.
پاسخ: سلام. از اظهار لطف شما ممنونم. در مورد اساتید و پیشکسوتان دانشکده ریاضی هم بایستی بگم که همگی این عزیزان جایگاه پدری و استادی برای بنده دارند و اگر بنا بر یادگیری باشد، قطعاً بنده حالا حالاها باید از این عزیزان یاد بگیرم. آرزوی توفیق برای شما در تمام مراحل زندگی دارم. التماس دعا.
پاسخ: سلام. بررسی می‌کنم و در صورت امکان پاسخ آن را از طریق ایمیل ارسال خواهم کرد.
پاسخ: سلام. خواهش می‌کنم. امیدوارم همین‌طور باشه. خوشحالم از اینکه رضایت شما فراهم شده و از کلاس استفاده کردید. سالم و سربلند باشید.
پاسخ: سلام. روز ۲‌شنبه ساعت ۱۰ صبح میتونید بیایید دفترم. موفق باشین.
(دانشجو - 13/3/1395، 03:17:34)
پاسخ: سلام. سلامت باشید.
پاسخ: سلام، از لطف شما ممنونم. سلامت باشید. آرزوی توفیق.
پاسخ: سلام. ممنون از لطف شما. سلامت باشید.
پاسخ: سلام. متاسفانه من پیام شما را دیر دیدم. سوالات قرار داده شد و امیدوارم براتون مفید باشه. موفق باشین.
پاسخ: سلام. تا جایی که بنده اطلاع دارم این امر هر سال بوده و دانشگاه ها در‌صدی از پذیرش خود را، چه در مقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری، به صورت بدون آزمون و برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان که شرایط مربوط به آیین‌نامه را کسب نمایند، اختصاص ‌می‌دهند. یعنی این آیین‌نامه بوده و هست و فقط ممکن است شرایط آن دستخوش تغییراتی جزیی شود. لینک‌های زیر می‌توانند در این زمینه به شما کمک کنند:
1. http://edu.aut.ac.ir/iCMS/et/?f=p1&s=an.view&id=61&l=1
2. http://talent.um.ac.ir/index.php/fa/2015-03-08-06-09-20
3. http://www.modares.ac.ir/?/?fkeyid=&siteid=17&fkeyid=&siteid=1&pageid=6045&newsview=1621

البته جزییات پذیرش به این صورت، هر ساله به صورت اطلاعیه‌ای و با بیان دقیق مدارک و شرایط لازم، در سایت دانشگاه‌های مختلف اعلام می‌شود. آرزوی توفیق.
پاسخ: سلام. هر چند جملات لاتین شما به هم‌ریخته و نماد گذاری خیلی مشخص نیست، اما برداشت من از متن ارسالی شما به این صورت یک متن پارادوکس‌گونه می‌باشد: (اگر A متعلق به A نباشد، در این صورت A شرایط ورودی لازم را کسب کرده و در نتیجه A\in A. از طرف دیگر اگر A\in A، در این صورت A شرایط ورودی لازم را کسب نکرده و لذا A متعلق به A نمی‌باشد. لذا هیچ کدام از دو حالت فوق نمی توانند رخ‌ دهند.) البته بهتر است در صورت امکان حضوری تشریف بیاورید تا متن شما را دقیق دیده و راهنمایی نمایم. موفق باشید.
پاسخ: سلام. ممنون از لطف شما. امیدوارم سال جدید سالی سرشار از سلامتی، برکت، معنویت و همچنین سال تحقق بهترین‌ها برای شما باشد.
پاسخ: سلام. از اظهار لطف شما ممنونم. من هم متقابلاً سال نو را خدمت شما تبریک گفته و سالی سرشار از نشاط، سلامتی و موفقیت‌های علمی برای شما آرزومندم. با آرزوی بهترین‌ها برای شما. التماس دعا.
پاسخ: سلام. برای درس ریاضی (۲) کتابهای استاندارد زیادی وجود دارد که شما میتوانید از آن‌ها استفاده کنید. به نظر بنده، کتابهای آقای دکتر سیاووش شهشهانی از انتشارات فاطمی تهران و کتابهای آقای دکتر فروهنده از انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود برای درک مفاهیم میتونن گزینه های خوبی باشن و همچنین برای تمرین بیشتر نمونه سوالات سنوات قبل دانشگاه صنعتی شاهرود را ببینید و تمرینات کتاب آدامز هم میتونن مناسب باشن. همچنین با یک سرچ ساده میتونید کلی سوال خوب از دانشگاه‌های مختلف دنیا پیدا کنید. در پناه حق.
پاسخ: سلام. اولاً امیدوارم هرچه به خیر و صلاح شماست اتفاق بیفته و قطعاً همه همکارای بنده خیر و صلاح شما را می‌خواهند. ثانیاً امیدوارم این ترم که این درس را با بنده خواهید داشت، با درس گرفتن از اشتباهات قبلی (به قول خودتان کودکانه!)، تلاش خود را n-چندان کرده (n اینجا به سمت بی‌نهایت میل می‌کند) و ترم خوبی داشته باشید (داشته باشیم). التماس دعا
پاسخ: سلام. متاسفانه من نتونستم اون کتاب را پیدا کنم، ولی در عین حال شما می‌توانید از طریق لینکهای زیر کلی منابع و مطالب مفید در راستای اهدافتان بیابید:
۱. International Mathematics Competition for University Students (ICM)
۲. William Lowell Putnam Competition
۳. Mathematical Contest in Modeling (MCM)
انشالله موفق باشید. در پناه حق
پاسخ: سلام. به دلیل حجم بالای سوالات، لطفاْ به آدرس a.alhevaz@shahroodut.ac.ir ایمیل ارسال کنید تا از طریق ایمیل پاسخگوی سوالات شما باشم. موفق باشین.
پاسخ: سلام. مجموعه راسی هر سه گراف یکسان است و تفاوت در تعداد یال‌های آن‌ها می‌باشد. جزوه خود را بخونید و ببینید که در چه حالاتی در هر کدام از گرافهای فوق یال بین راس‌ها داریم. اگر باز هم مشکل داشتید حضوری تشریف بیاورید تا با ارایه مثال بحث برای شما واضح‌تر گردد. موفق باشید.
پاسخ: سلام. فردا (شنبه) حدود ساعت ۱ ظهر دانشکده هستم.
پاسخ: سلام. اگر ایمیلی ارسال کرده‌اید که بنده جواب نداده‌ام(!)، با بررسی مجدد آدرس ایمیل ارسالی و اطمینان در صحت آن (a.alhevaz@shahroodut.ac.ir)، مجدد ارسال نمایید. پیروز باشین.
پاسخ: سلام. شنبه‌ها قبل از ظهر معمولاً دانشکده نیستم. شما جهت رفع اشکال می‌توانید یکشنبه ۱ آذر ساعت ۱۲-۱۳ و همچنین دوشنبه ۲ آذر ساعت ۸-۱۰ مراجعه نمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام. احتمالاً حداقل ۲ هفته طول خواهد کشید تا نتایج امتحان میان‌ترم شما اعلام شود. در مورد پاسخ سوالات هم می‌توانید به تابلو اعلانات دانشکده ریاضی مراجعه کرده و سوالات امتحان به‌ همراه پاسخ آنها را دریافت کنید. آرزوی توفیق.
پاسخ: سلام. گروه خودریختی گراف کامل از مرتبه n با گروه متقارن از درجه n یکریخت می‌باشد. حال با یک مطالعه مختصری در مورد گروه‌های متقارن می‌توانید ببینید که در این گروه‌ها چه دورهایی یکسان و کدام دورها متمایز می‌باشند. موفق باشید.
پاسخ: سلام. تکنیک‌ها و قضایای دیگری نیز وجود دارند که شرایط لازم و کافی برای گرافیکی بودن دنباله را بیان می‌کنند، ولی در سطح این درس و مطالبی که برای شما ارایه شده است، همواره می‌توانید از قضیه هاول-حکیمی استفاده کنید. موفق باشید.
پاسخ: سلام. اگر منظورتان کلاس حل تمرینی است که بنده به صورت مازاد برای درس ریاضی ۱ فنی و با هدف حل مثال های بیشتر و رفع اشکال برگزار می‌کنم، همان‌طور که قبلاً هم گفتم، حضور در این کلاس کاملاً اختیاری است. موفق باشید.
پاسخ: سلام. برای یک گراف ساده مانند G، مکمل گراف G گرافی مانند H است با همان مجموعه راسی و اینکه دو راس در H مجاورند اگر و تنها اگر این دو راس در G مجاور نباشند. لذا برای هر گراف از هر مرتبه‌ای، شما می‌توانید خیلی ساده مکمل گراف را به‌دست آورید. حال گرافی را خودمکمل نامیم که مکمل گراف با خود گراف یکریخت باشد. مثلاً خیلی راحت می توانید ببینید که گراف مسیر روی ۴ راس یک گراف خودمکمل می‌باشد. همچنین گراف دور روی ۵ راس نیز به‌وضوح یک گراف خودمکمل می‌باشد، در حالی که از مرتبه‌های ۲ و ۳ هیچ گراف خودمکملی وجود ندارد! موفق باشین.
پاسخ: سلام. بنابر در خواست برخی از دوستانتان، قرار شد که از روز تحویل سوالات تا روز امتحان میانترم فرصت داشته باشید که تمرینات را تحویل دهید. موفق باشید.
پاسخ: سلام. با توجه به اینکه سرفصل و مطالب درس زیاد است متاسفانه این امکان وجود ندارد. شما می توانید مطالب تدریس شده در این جلسه را از دوستانتان که در کلاس حاضر بوده‌اند تهیه کنید. التماس دعا.
پاسخ: سلام. در قضیه‌ای که ثابت کردیم، دیدیم که با شرط اینکه مینیمم درجه راس‌های گراف بزرگتر یا مساوی با ۲ باشد در این صورت گراف حتما شامل دور می‌باشد ولی لزومی ندارد که دور با طول فرد باشد. حال شما دنبال شرایطی هستید که تضمین کند طول دور فرد شود (و لذا گراف دوبخشی نباشد). برای استفاده از قضیه قبل باید فرد بودن طول گشت را داشته باشید! موفق باشید.
پاسخ: سلام. بهتر است سعی در حل تمام تمرینات و تحویل آن ها داشته باشید تا از این طریق مشکلات احتمالی شما در موضوع مورد نظر مرتفع گردد. موفق باشین.
پاسخ: سلام. انشالله به زودی سوالات را در تابلو اعلانات قرار خواهم داد.
پاسخ: سلام. همان‌طور که در پاسخ سوال قبلی که مشکل مشابهی را بیان کرده بودند گفتم، برای هرگونه تغییر در ساعت کلاس درس و یا ساعت امتحان درس، بایستی موضوع با مدیران گروه در میان گذاشته شود. آرزوی توفیق
پاسخ: سلام. از نظر بنده تغییر زمان امتحان مانعی ندارد، ولی برای این منظور شما و دوستانتان بایستی از طریق مدیر گروه یا رییس دانشکده خودتان موضوع را با مدیران گروه در دانشکده ریاضی در میان گذاشته تا در صورت امکان با تغییر زمان امتحان درس مذکور، مشکل شما برای اخذ درس حل شود. موفق باشین.
پاسخ: سلام و وقت به خیر. برای درس ریاضیات عمومی ۱و ۲ کتابهای زیادی و با دیدگاههای مختلف در بازار و احتمالاً در کتابخانه‌ی دانشگاه موجود هستش و با توجه به این که سرفصل این دروس برای آزمون ارشد کاملاً مشخص می‌باشد، شما می‌تونین از هر کتابی که این سرفصل‌ها را پوشش داده باشه و البته بیان کتاب برای شما بیان مفید و قابل استفاده‌ای باشه، استفاده کنید و مطمناً اساتیدی که شما این درس ها را با آنها داشته اید، منابع خوب و مفید در این رابطه معرفی کرده‌اند. به نظر من شما باید مسایل زیاد و مختلف و متنوع حل کنید و با تکنیک‌های حل مساله بیشتر آشنا شوید تا اینکه با اتخاذ بهترین تکنیک حل مساله، در کمترین زمان و با بیشترین دقت سوالات را پاسخگو باشید. در مجموع، از نظر بنده، کتابهای آقای دکتر سیاووش شهشهانی از انتشارات فاطمی تهران و کتابهای آقای دکتر فروهنده از انتشارات دانشگاه شاهرود برای درک مفاهیم میتونن گزینه های خوبی باشن و همچنین برای مسایل متنوع کتابهای دمیددویچ و تمرینات کتاب آدامز میتونن مناسب باشن. انشالله که با یک برنامه‌ریزی خوب، بهترین نتیجه را در آزمون داشته باشید. در پناه حق.
پاسخ: سلام.
a.alhevaz@shahroodut.ac.ir