الهام دسترنج

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی گرايش نظریه احتمال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه گیلان
زمینه ها و علایق پژوهشی: معادله های دیفرانسیل تصادفی، ریاضیات مالی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
سال اخذ مدرک دکتری: 1390، سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد: 1386، سال اخذ مدرک کارشناسی: 1384، سال اخذ دیپلم: 1380، محل فرصت مطالعاتی: مرکز تحقیقات فیزیک و ریاضی ( CPT ) مارسی (فرانسه) - انستیتو ریاضیات آکادمی علوم لهستان ( IMPAN-Banach centre ) ورشو.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 18
مرتضی ضیاء خالو (1397)، "ﭘﻮﺷﺶ رﯾسک ارزش ﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻠک‐ﺷﻮﻟﺰ ﻣﺎرﮐﻮفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید مشاور]
شیوا نمازی (1396)، "مینیمم سازی موضعی ریسک قیمت گذاری اختیارمعامله در بازارهای ناکامل مارکوفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم لطفی (1396)، "قیمت گذاری قراردادهای صندوق سرمایه گذاری پویا و حفاظت شده به روش سوئیچینگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد رامشگر (1396)، "مدل‌های ریسک بیمه با حق بیمه‌های وابسته به سرمایه‌ی شرکت بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر زندی نسب (1396)، "مدیریت دارایی و بدهی بانک با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]، الهام دسترنج[استاد/ اساتید مشاور]
رقیه لطیفی (1395)، "ارزش‌گذاری اختیار معامله توان تحت مدل تلاطم تصادفی هستون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، فرشید مهردوست[استاد/ اساتید راهنما]، زینب فاطمی[استاد/ اساتید مشاور]
حدیث عیسی پور بن ریزی (1395)، "احتمال ورشکستگی شرکت بیمه در بازاری با مدل پواسون مرکب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]،
فائزه شکری (1395)، "فرآیند کسری- پرش در قیمت گذاری اختیارمعامله های توان آسیایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]،
سید حسن اسحقی (1395)، "مدل‌سازی تصادفی برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی در صنعت بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین محمدخانی (1395)، "نمایش مارتینگلی برای ماکسیمم یک فرایند لوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی ملکی (1394)، "L^p-حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشتی یک-بعدی با ضرایب پیوسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
آتنا ابراهیم بیگی (1394)، "فرایندG -برآونی و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]،
اراز محمد ارازی (1394)، "فرآیندهای نقطه ای مدرن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه یزدی (1394)، "فرآیند برآونی و فرآیندهای دیفیوژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]،
نصراله عارفخانی (1393)، "نگرشی نوین به انتگرال لبگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم عباسی علی کمر (1392)، "قانون قوی اعداد بزرگ برای مجموع وزنی متغیرهای تصادفی همبسته منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، الهام دسترنج[استاد/ اساتید مشاور]
عمر کوسه غراوی (1392)، "تقریباً همه جا بازیافت پذیری نخستین بازگشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
قیمت گذاری اختیار معامله ی توان تحت مدل پرش- انتشار مارکوف تلفیقی با تلاطم تصادفی 1395/3/30 6 ماه خاتمه يافته
مدل سازي رياضي اندازه ي ريسك در يك بازار مالي 1393/10/14 11 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتری
یک‌شنبهمطالعه و طرح درسریاضی مالی1 (ارشد ریاضی مالی)نظریه اندازه و کاربردهامراجعه دانشجویان کارشناسی
دوشنبهمراجعه دانشجویان دکتریجلسه دانشکدهآنالیز تصادفی2 (دکتری)ریاضی2
سه‌شنبهمراجعه دانشجویان ارشد نظریه اندازه و کاربردهامراجعه دانشجویان کارشناسی و ارشد ریاضی مالی1 (ارشد ریاضی مالی)
چهارشنبهریاضی2آنالیز تصادفی2 (دکتری)مراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتری
پنج‌شنبه
توضیحات: دانشجویان محترم لطفا پیش از مراجعه از طریق ایمیل هماهنگ فرمایید. dastranj.e@gmail.com

پرسش و پاسخ