الهام دسترنج

دانشيار دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی گرايش نظریه احتمال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه گیلان
زمینه ها و علایق پژوهشی: معادله های دیفرانسیل تصادفی، ریاضیات مالی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
سال اخذ ديپلم: 1380، سال اخذ مدرک کارشناسی : 1384، سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد: 1386، سال اخذ مدرك دكتري: 1390، محل فرصت مطالعاتی: مرکز تحقیقات فیزیک و ریاضی ( CPT ) مارسی (فرانسه) - انستیتو ریاضیات آکادمی علوم لهستان ( IMPAN-Banach centre ) ورشو. شروع فعالیت در دانشگاه صنعتی شاهرود: بهمن ماه 1390
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
136

Citations

6

h-index

4

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
71

Citations

4

h-index

13

Co-authors

4

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 27
مهدیه محمدی (1402)، "شبکه های عصبی در بازار بلک-شولز-واسیچک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
علی عربی بجد (1401)، " قیمت‌گذاری اختیار مانع تحت چند مدل تصادفی در بازار بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
احمد متحدی (1400)، "جواب تحلیلی قیمت گذاری اوراق قرضه تحت مدل واسیچک نمایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
انسیه نبی زاده (1399)، "قیمت‏ گذاری اختیار معامله تحت چند مدل وابسته به زمان هستون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
زینب یاسینی (1399)، "روش جدید در قیمت گذاری اختیار معامله از طریق معادله دیفرانسیل جزئی زمان کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور]
محمد رامشگر (1396)، "مدل‌های ریسک بیمه با حق بیمه‌های وابسته به سرمایه‌ی شرکت بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رقیه لطیفی (1395)، "ارزش‌گذاری اختیار معامله توان تحت مدل تلاطم تصادفی هستون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، فرشید مهردوست [استاد/ اساتید راهنما]، زینب فاطمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حدیث عیسی پور بن ریزی (1395)، "احتمال ورشکستگی شرکت بیمه در بازاری با مدل پواسون مرکب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فائزه شکری (1395)، "فرآیند کسری- پرش در قیمت گذاری اختیارمعامله های توان آسیایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید حسن اسحقی (1395)، "مدل‌سازی تصادفی برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی در صنعت بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین محمدخانی (1395)، "نمایش مارتینگلی برای ماکسیمم یک فرایند لوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی ملکی (1394)، "L^p-حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشتی یک-بعدی با ضرایب پیوسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آتنا ابراهیم بیگی (1394)، "فرایندG -برآونی و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اراز محمد ارازی (1394)، "فرآیندهای نقطه ای مدرن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه یزدی (1394)، "فرآیند برآونی و فرآیندهای دیفیوژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نصراله عارفخانی (1393)، "نگرشی نوین به انتگرال لبگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم عباسی علی کمر (1392)، "قانون قوی اعداد بزرگ برای مجموع وزنی متغیرهای تصادفی همبسته منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، الهام دسترنج [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عمر کوسه غراوی (1392)، "تقریباً همه جا بازیافت پذیری نخستین بازگشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
قیمت گذاری اختیار معامله ی توان تحت مدل پرش- انتشار مارکوف تلفیقی با تلاطم تصادفی 1395/3/30 6 ماه خاتمه يافته
مدل سازي رياضي اندازه ي ريسك در يك بازار مالي 1393/10/14 11 ماه خاتمه يافته
قیمت گذاری اختیار معامله در یک بازار مالی 1399/7/21 6 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتری
یک‌شنبهمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان دکتریمراجعه دانشجویان ارشدنظریه اندازه و احتمال (ارشد ریاضی مالی)
دوشنبهمطالعه و تحقیقجلسه دانشکده مراجعه دانشجویان کارشناسی ریاضی 2 (فنی و مهندسی)
سه‌شنبهآنالیز تصادفی (دکتری)آنالیز تصادفی (دکتری)نظریه اندازه و احتمال (ارشد ریاضی مالی)مراجعه دانشجویان ارشد
چهارشنبهریاضی 2 (فنی و مهندسی) مراجعه دانشجویان کارشناسی مراجعه دانشجویان کارشناسی مراجعه دانشجویان ارشد
پنج‌شنبه
توضیحات: دانشجویان محترم لطفا پیش از مراجعه از طریق ارسال ایمیل زمان مراجعه را هماهنگ فرمایید. dastranj.e@gmail.com

پرسش و پاسخ