شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

آغاز سال تحصیلی با اردویی فرهنگی و مفرح ویژه دانشجویان جدیدالورود

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف شناساندن توانایی ها و قابلیت های كانون های فرهنگی و هنری، تشكل های دانشجویی و انجمن های علمی دانشجویی، اردوی فرهنگی تفریحی ویژه دانشجویان ورودی جدید را برگزار نمود.
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

رشد 5 درصدی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی دانشگاه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود از پذیرش بیش از 1200 نفر در مقطع کارشناسی این دانشگاه خبر داد.
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

آغاز سال تحصیلی با اردویی فرهنگی و مفرح ویژه دانشجویان جدیدالورود

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف شناساندن توانایی ها و قابلیت های كانون های فرهنگی و هنری، تشكل های دانشجویی و انجمن های علمی دانشجویی، اردوی فرهنگی تفریحی ویژه دانشجویان ورودی جدید را برگزار نمود.