Skip navigation
کارکنان
آیین نامه‌ها و مقررات
فرآیندها و روش‌های اجرایی
پرسش و پاسخ
اداره کارگزینی و رفاه
اداره تدارکات
اداره خدمات و نقلیه
دبیرخانه هیات اجرایی
کارکنان
نام-نام خانوادگی پست سازمانی تلفن پست الکترونیک
. مجتبی غیاثی مدیر امور اداری 32393504 mog@shahroodut.ac.ir
. سیدرضا آقایان کارپرداز نقلیه 32391440
. امیر قرایی راننده 32391440
. ناصر کرمی رئیس اداره کارگزینی و رفاه 32395590 karami4151@yahoo.com
. حسن اعظمی کارشناس ارشد امور اداری 32395590 azami1347@gmail.com
. محمد باقر تویه درواری مسئول امور رفاهی و ایثارگران 32395590
. مرتضی عزیزی کارگزینی نیروهای قراردادی 32395590
. غلامعلی کاظمی کارشناس کارگزینی 32395590
. محمد رضا محمدی بایگان 32395590
. بتول جلالی کارگزینی نیروهای رسمی و پیمانی 32395590
. محمد مهدی لطفی متصدی امور دفتری 32393504
. محمدمهدی وفائی نژاد رئیس اداره تدارکات 32393090
. رضا زحمتی کارپرداز 32393090
. محمد بداقی سرپرست نقلیه 32391440
. علی ربیعی کارپرداز 32393090
. حسن ترابی عامل مالی 32393090
. امیر مسعود سپهرنیا متصدی امور اداری 32395590
. ابراهیم صفری سرپرست امور عمومی 32392204
. مجتبی بسطامی راننده 32391440
. غلامرضا حسین پور راننده 32391440
. وحید موتابیان کارپرداز 32393090
. ابوالفضل غوغائی کارپرداز 32393090
. حامد نقوی کارپرداز 32393090
. نوروزعلی بیاری مسئول انبار 32392205
. مهدی اشراقی انباردار 32392205
. امید بداقی کارگزین و کارشناس امور اداری 32395590
. علی اعظمی متصدی اطلاعات 32392205
. علی خطیبی تلفنچی 32392205
آیین نامه‌ها و مقررات
عنوان توضیحات تاریخ فایل
برای دسترسی به آئین نامه ها به قسمت آئین نامه ها و مقررات صفحه معاونت اداری و مالی مراجعه فرمائید. لینک صفحه در فایل روبرو قراردارد. 1396/7/26 دانلود
فرآیندها و روش‌های اجرایی
نام:
پست الکترونیک:

مدیریت امور اداری:

آخرین بروزرسانی: 1393/6/16

نمونه ای از وظایف اداره کارگزینی و رفاه

 اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های اعضاء ،مصوب هیات امناء
 انجام امور استخدامی اعضاء
 انجام امور بازنشستگی اعضاء
 تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی مورد نیاز
صدور احکام پرسنلی از جمله : استخدام ،افزایش حقوق،ترفیع پایه ،ارتقاء مرتبه ، انتقال،انتصاب،مرخصی و بازنشستگی اعضاء 
شرکت در جلسات و کارگروه ها حسب ضرورت و نیاز 
ارایه خدمات رفاهی به اعضاء از طریق امور مربوط به تسهیلات بانکی ،خدمات بیمه ای،...
نگهداری و بروز رسانی پرونده های اعضاء 
ارزیابی سالیانه اعضای غیر هیات علمی و اعمال قانون ومقررات 
مشارکت در امر سیاستگذاری در باره نیروی انسانی 
همکاری در پیش بینی بودجه مربوط به امور منابع انسانی و سایر امور مربوط 
بروزرسانی مستمر اطلاعات سیستم های کارگزینی از قبیل حضور و غیاب و تردد ،صدور احکام و ...
همکاری با هیات اجرایی  

اجرای آئین نامه در خصوص ارتقاء مرتب اعضا -

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی: 1393/6/16

باعنايت به گستردگي دانشگاه شاهرود وهمچنين درحال توسعه بودن ان مجموعه اداره تداركات تقريبا خريد تمامي قسمتها ودانشكده هاي مختلف دانشگاه را برعهده داشته وباتعاملي پيوسته با رياست محترم دانشگاه ومعاونت اداري ومالي شامل اموراداري وامورمالي  و دانشكده ها وساير قسمتها مشغول انجام وظيفه ميباشد.

آخرین بروزرسانی: 1396/7/24

فعالیتهای روزانه اداره نقلیه دانشگاه در دو بخش حمل و نقل کارکنان و دانشجویی تقسیم می شود. در بخش کارکنان به سرویسهای روزانه ایاب و ذهاب همکاران و ماموریتهای برون شهری و درون شهری اختصاص دارد ولی در بخش دانشجویی خدمات حوزه نقلیه در چند شاخه انجام می شود:

1- جابجایی دانشجویان در چند مسیر خوابگاهی به پردیسهای مرکزی، مهندسی و فناوریهای نوین و کشاورزی در خصوص بحث های آموزشی داخل دانشگاه.

2- سرویسهای مرتبط با فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان است که از سوی اداره کل امور فرهنگی، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج دانشجویی و اداره تربیت بدنی ارائه می شود.

3- سرویسهای مربوط به بازدیدهای علمی و اردوهای آموزشی دانشجویان که با هماهنگی دانشکده های مختلف انجام می شود.

براساس آمار وسایل نقلیه دانشگاه و مواردی که از طریق انعقاد قراردادهای اجاره ای با بخشهای خصوصی داریم، هم اکنون 16 دستگاه اتوبوس آماده سرویس دهی هستند که از این تعداد 6 دستگاه اتوبوس از امکانات دانشگاه است. 6 نفر از رانندگان همکاران دانشگاهی و بقیه از بخش خصوصی در این حوزه در حال خدمت رسانی می باشند. در بخش ماشین های سبک تعداد 4 نفر از رانندگان دانشگاه به صورت مستقیم با واحد نقلیه در ارتباط هستند و تعداد 5 نفر به صورت غیر مستقیم و در اختیار حوزه های دیگر در دانشگاه فعالیت می کنند.

براساس اطلاعات مندرج در سامانه دانشجویی، روزانه 400 سرویس دانشجویی به صورت رفت و برگشت جهت انتقال دانشجویان به کلاس درس انجام می شود. همچنین در طی یک نیمسال بیش از 200 سرویس به گردشهای علمی و بالغ بر 150 سرویس در موارد فوق برنامه دانشجویان اختصاص می یابد.