آخرین بروزرسانی: 1397/3/24

کلیات

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنين هيأت‌های اجرايی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل می گردد.


وظايف هيأت اجرایی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی:

اتخاذ سازوکار واحد در هيأت‌های اجرايی جذب برای ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندی و پويايی دانشگاه‌ها
نظارت مستمر بر اجرای صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمی در تمامی سطوح
بررسی و بازنگری کليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمی به منظور پيشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوين دستورالعمل اجرايی مربوط به جذب عضو هيأت علمی برای تصويب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
تعريف ساختار سازمانی و شرح وظايف هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها
تدوين دوره‌های آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هيأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
برگزاری سمينارها و کارگاههای توجيهی برای عناصر هيأت‌های اجرايی جذب
رسيدگی به شکايات و ساير امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
بررسی گزارش عملکرد سالانه هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 

دكتر محمد مهدي فاتح

پست سازمانی: رئيس دانشگاه و رئيس هيأت اجرايي جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

حجت الاسلام ابوالفضل فندرسكي

پست سازمانی: مسؤول دفتر نهاد نمايندگي رهبري - عضو هيأت اجرايي جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر محمدعلی مولایی

پست سازمانی: معاون اداری و مالی - عضو هیات اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر نادر جعفری راد

پست سازمانی: عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر مهدی قنّاد

پست سازمانی: رئیس دبیرخانه و دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر مهدی ایرانمنش

پست سازمانی: سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی - عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر رمضان رمضانی اومالی

پست سازمانی: معاون دانشجویی - عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر هادی قربانی

پست سازمانی: معاون فرهنگی و اجتماعی - عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

فرم کارگروه توانایی علمی (1397/3/23)

جهت تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی

گزارشنامه علمی اعضای هیأت علمی (1396/9/18)

جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

گزارشنامه علمی اعضای هیأت علمی (1396/9/18)

جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

کاربرگ 2-1 و 2-2 (1396/6/29)

کاربرگهای 2-1 و 2-2 از ماده 2 (آموزشی)

شیوه نامه امتیازدهی کارگروه توانایی علمی (1395/1/18)

مصوبه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرم شماره 2-1 - کارگروه توانایی علمی (1395/1/18)

فرم امتیازدهی جهت استخدام طرح سربازی و پیمانی، تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی

فرم شماره (3) - تبدیل وضعیت (1394/3/18)

فرم تبدیل وضعیت (پیمانی به رسمی آزمایشی - رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

فرم شماره (1) - اطلاعات فردی (1394/3/16)

تمام افرادی که متقاضی راتبه، استخدام و تبدیل وضعیت میباشند، لطفاً فرم پیوست را تکمیل نمایند.

شیوه نامه اجرایی ارتقای مرتبه 95 (1396/9/28)

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب 19-12-95 هیأت ممیزه دانشگاه

آیین نامه ارتقای مرتبه 95 (1396/9/28)

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 18-12-94 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه مأموریت تحصیلی 93 (1396/9/28)

آیین نامه ارتقای سطح علمی مربیان مصوب 31-2-93 شورای مرکزی بورس

آیین نامه استخدامی 91 (1396/9/28)

آیین نامه استخدامی هیأت علمی مصوب 1391 هیأت امنای دانشگاه

آخرین بروزرسانی: 1397/3/22

عنوان فایل توضیحات مرجع تأییدکننده  فایل 
نشريات نامعتبر _ اسفند 96 نشریات نامعتبر _ وزارت علوم وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانلود
Fake & Hijacked Journals_Nov 2017 نشریات و سایتهای جعلی دانشگاه آزاد دانلود
 Blacklist of Journals_Dec 2017 لیست سیاه مجلات خارجی وزارتین علوم و بهداشت  دانلود
 Fake & Hijacked Journals_Sep 2017 نشریات و سایتهای جعلی  وزارت علوم و دانشگاه آزاد دانلود
نشريات معتبر _ آذر 96 نشریات معتبر _ وزارت علوم وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانلود
Scopus_October 2017 ژورنالهای نمایه شده در Scopus Elsevier دانلود
ISC Indexed Conferences_1396 کنفرانسهای داخلی نمایه شده در ISC پایگاه استنادی جهان اسلام دانلود
نشريات نامعتبر _ مهر 96 نشریات نامعتبر _ وزارت بهداشت وزارت بهداشت و درمان دانلود
نشريات معتبر _ مهر 96 نشریات معتبر _ وزارت علوم وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانلود
Blacklist of Journals_2017 لیست سیاه مجلات خارجی وزارتین علوم و بهداشت دانلود
JRK 2016-2017 شاخص رتبه بندی مجلات خارجی Web of Science (WoS) دانلود
MIF & AIF 2016-2017 ضریب تأثیر میانگین و تجمعی مجلات خارجی Web of Science (WoS) دانلود
JCR 2016-2017 ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی Web of Science (WoS) دانلود
Scopus_April 2017 ژورنالهای نمایه شده در Scopus Elsevier دانلود
MSRT Journals_1396 مشخصات و آدرس نشریات وزارت علوم
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانلود
MOH Journals_1396 مشخصات و آدرس نشریات وزارت بهداشت وزارت بهداشت و درمان دانلود
Fake & Hijacked Journals_2017 نشریات و سایتهای جعلی وزارت علوم و دانشگاه آزاد  دانلود
 Invalid Journals_2017 نشریات فاقد نمایه در ISC
پایگاه استنادی جهان اسلام دانلود
 IF & Quartile_ISC 1395 ضریب تأثیر و رتبه مجلات معتبر
پایگاه استنادی جهان اسلام  دانلود
نشريات نامعتبر _ آذر ۹۵ نشریات نامعتبر _ وزارت علوم وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانلود
Scopus_May 2016 ژورنالهای نمایه شده در Scopus Elsevier  دانلود

 

آخرین بروزرسانی: 1396/10/26

 
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی) شهریور 1396
smile نتایج بورس خارج (راتبه تحصیلی) اردیبهشت 1396
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی) بهمن 1395
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی) شهریور 1395
smile نتایج بورس خارج (راتبه تحصیلی)
اردیبهشت 1395
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی) بهمن 1394
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی) شهریور 1394
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی) بهمن 1393
smile نتایج فراخوان جذب (هیأت علمی)
شهریور 1393

 

آخرین بروزرسانی: 1397/3/23

شماره تلفن تماس 32393089-023
 

داخلی 2307
داخلی 2711
 
 
آدرس الکترونیکی: djazb.shahrood@gmail.com
پاسخ: با سلام
یک فرد نمیتواند در زمان واحد، هم دانشجوی تمام وقت شاغل به تحصیل و هم عضو هیأت علمی تمام وقت شاغل بکار باشد. قانون و منطق اجازه نمیدهند.
پاسخ: با سلام
براساس مصوبه آبان 95 مرکز جذب، استخدام دانش آموختگان مراکز غیر حضوری و نیمه حضوری در وزارت علوم تأیید نمیشود و براساس مصوبه تیر 96 پذیرفته شدگان قبلی این مراکز از پیمانی به رسمی تبدیل وضع نمیشوند. هیچ قیدی درخصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاد وجود ندارد ولیکن اگر ایشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تراز اول داخل یا خارج دانش آموخته شوند، باید در میدان رقابت داوطلبان فراخوانها سنجیده شوند.
پاسخ: با سلام
هیچ لیستی به دانشگاه ابلاغ نشده است. مگر میشود از همه داوطلبان تعهد محضری گرفت!؟ تعهد بابت چه چیزی؟ تعهد خدمت پس از تحصیل مختص پذیرفته شدگان علمی پس از گزینش عمومی است.
پاسخ: با سلام
نتیجه نهایی توسط شورای مرکزی بورس و اعزام وزارت علوم تعیین و اعلام میشود.
پاسخ: با سلام
کسانی که دعوت به مصاحبه نشدند و یا در مصالبه پذیرفته نشدند، همانند پذیرفته شدگان در سامانه مراحل را طی میکنند.
پاسخ: با سلام
از نظر دانشگاه بله، ولیکن سامانه نور رضوی دائم درحال تغییر است.
پاسخ: با سلام
- ظرفیت پذیرش دانشگاه در فراخوان بهمن 94 توسط وزارت علوم فقط 3 نفر تعیین شده است.
- بدیهی است که دعوت به مصاحبه به منزله قبولی نیست.
پاسخ: با سلام
مصاحبه عمومی فقط برای کسانی که در مصاحبه علمی پذیرفته شده اند، برگزار میشود.
پاسخ: با سلام
بورسیه به دانشگاههای توسعه یافته مانند دانشگاه شاهرود، بسیار اندک و مختص رشته و گرایشهای جدید است که پس از تصویب هیأت امنای دانشگاه و تصویب وزارت علوم، امکان پذیر میشود.
پاسخ: با سلام
بورس خارج از کشور با توجه به سهمیه محدود دانشگاهها، مختص رشته هایی است که دکترای آنها در داخل وجود ندارد یا بسیار نوپاست.
پاسخ: با سلام
جناب عالی از سال 1390 در فراخوان 17 دانشگاه (استانهای متفاوت) از جمله دانشگاه شاهرود شرکت کرده اید، آیا 16 دانشگاه دیگر نیز دلایل خود را صراحتاً بیان کرده اند؟ دلیل شرکت دانشگاه در فراخوان شهریور 94 برای بیوتکنولوژی، انتخاب نشدن فرد مناسب در فراخوان قبلی بوده است. موفق باشید.