آخرین بروزرسانی: 1398/2/4

اعضای قطب مهندسی معدن

 

دکتر محمد عطائی (استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود) (مدیر قطب)         رزومه دکتر محمد عطائی

دکتر رضا خالو کاکائی (استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود)                             رزومه دکتر رضا خالو کاکائی

دکتر فرهنگ سرشکی (استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود)                           رزومه دکتر فرهنگ سرشکی

دکتر سید رضا قوامی ریابی (دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود)                  رزومه دکتر سید رضا قوامی ریابی

دکتر بهزاد تخم چی (دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود)                            رزومه دکتر بهزاد تخم چی

دکتر شکر الله زارع (دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود)                              رزومه دکتر شکر اله زارع

دکتر احمد رضا مختاری (دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان)                        رزومه دکتر احمد رضا مختای

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی: 1398/2/4

آخرین بروزرسانی: 1398/2/4

آخرین بروزرسانی: 1398/2/4

آخرین بروزرسانی: 1398/2/3

کمیته اکتشاف مواد معدنی

ریاست کمیته: دکتر سید رضا قوامی ریابی

 

کمیته استخراج مواد معدنی

 ریاست کمیته: دکتر محمد عطائی

 

کمیته فرآوری مواد معدنی و محیط زیست

  ریاست کمیته: دکتر فرهنگ سرشکی

 

کمیته مکانیک سنگ

 ریاست کمیته: دکتر شکر اله زارع

آخرین بروزرسانی: 1398/2/3

آخرین بروزرسانی: 1398/2/3

آخرین بروزرسانی: 1398/2/3

همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد.

همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد اختصاصی 40704-98190 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت شد. لینک ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: https://mcl.isc.gov.ir/confirmedConferences.aspx
آخرین بروزرسانی: 1398/2/4

استان سمنان، شهرستان شاهرود، میدان هفت تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه‌ی سوم، اتاق 8، کد پستی: 3619995161، صندوق پستی: 316، شماره‌ تلفن/نمابر: 32390252-023