مجتبی غیاثی

دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه دانمارک جنوبی
زمینه ها و علایق پژوهشی: سیستم های اقتصادی و اجتماعی- تجزیه و تحلیل بهره وری- تحلیل پوششی داده ها- تحلیل مرز تصادفی- اقتصاد تولید-اقتصاد بهداشت- برنامه ریزی چند هدفه- تصمیم گیری چند معیاره
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
E-mail addresses: mogshu@gmail.com
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2023-Nov-08)
306

Citations

10

h-index

10

i10-index

8

Co-authors

Scopus
(Update: 2023-Nov-08)
199

Citations

8

h-index

32

Co-authors

10

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 19
فاطمه مهربان (1400)، "برنامه ریزی زنجیره تامین زیست توده با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد فتاحی [استاد/ اساتید مشاور]
مسعود حسام (1399)، "ارزیابی موانع بکارگیری فن آوری رایانش ابری در شرکت های کوچک و متوسط(SME)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، سید محمد حسن حسینی [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا باباخانی (1398)، "محاسبه تراکم در نیروگاه های منتخب تولید برق ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد فتاحی [استاد/ اساتید مشاور]
اعظم عضدی (1396)، "سبدسهام بهینه با کمک بهینه‌سازی چندهدفه فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد غزنوی، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد رامشگر (1396)، "مدل‌های ریسک بیمه با حق بیمه‌های وابسته به سرمایه‌ی شرکت بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا رسول نژاد (1395)، "بهینه سازی ذخیره سازی گاز طبیعی و اثرات ذخیره سازی بر رشد اقتصادی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نجمه مهدی زاده (1395)، "تحلیل کارایی هزینه و الگویابی هزینه های اداری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهامور اجرایی- دانشکدهشورای آموزشی دانشگاهبرنامه ریزی ریاضیتحقیق در عملیا ت 1
یک‌شنبهامور اجرایی- دانشکدهامور اجرایی- دانشکدهشورای پژوهشی دانشگاهبرنامه ریزی ریاضی- مدیریت عملکردمشاوره و رفع اشکال- با هماهنگی قبلی
دوشنبهتحقیق در عملیا ت 1جلسه دانشکده سمینار در مدیریت تولید و عملیات 1مشاوره پایان نامه و رفع اشکال
سه‌شنبهمدیریت عملکردامور اجرایی- دانشکدهتحقیق در عملیا ت 2- تحقیق در عملیا ت 3
چهارشنبهامور اجرایی- دانشکدهامور اجرایی- دانشکدهمشاوره و رفع اشکال- با هماهنگی قبلیتحقیق در عملیا ت 1
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.