فرهاد غلامی

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: تغذیه ورزشی - علم تمرین
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 11
نازنین رضایی (1398)، "تاثیر تمرین مقاومتی بر تعادل، راه رفتن و کنترل پاسچر در بیماران دیابت نوع2 مبتلا به نوروپاتی محیطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرهاد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، عین اله نادری، مریم سعیدی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه کوثری (1398)، "تأثیر یون های منفی هوا بر پاسخ های هوازی و بی هوازی در دانشجویان فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی یونسیان [استاد/ اساتید راهنما]، فرهاد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
سمانه خاکساری (1398)، "تأثیر یون های منفی هوا بر پاسخ های تهویه ای در دانشجویان فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی یونسیان [استاد/ اساتید راهنما]، فرهاد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
بتول سادات میرزائی (1398)، "تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سختی شریانی مردان دیابتی نوع-2 مبتلا به نوروپاتی محیطی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرهاد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]،
مینا رضایی (1397)، "بررسی تاثیر تمرین ایروبیک بر غلظت آناندامید سرم و میزان افسردگی در دانشجویان دچار اختلال افسردگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی حسنی [استاد/ اساتید راهنما]، فرهاد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ