مجتبی غیاثی

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت

دکتری تخصصی تحقیق در عملیات- اقتصاد تولید

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه دانمارک جنوبی
زمینه ها و علایق پژوهشی: اقتصاد تولید-اقتصاد بهداشت- تجزیه و تحلیل بهره وری- تحلیل پوششی داده ها- تحلیل مرز تصادفی- برنامه ریزی چند هدفه- تصمیم گیری چند معیاره
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
E-mail addresses: mogshu@gmail.com E-mail addresses(For Exercises): mogsut.stu@gmail.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

Advanced OR Slides (1399/8/22)

Advanced OR Slides

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 15
زهرا باباخانی (1398)، "محاسبه تراکم در نیروگاه های منتخب تولید برق ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد فتاحی [استاد/ اساتید مشاور]
سپیده کیان مهر (1397)، "مدیریت پروژه بر مبنای مدل کسب‌وکار مرکز سود غیرمتمرکز با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود مکاری (1397)، "بهینه سازی پالایشگاه های گازی ایران با رویکرد زیست محیطی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، علی امامی میبدی [استاد/ اساتید مشاور]
اعظم عضدی (1396)، "سبدسهام بهینه با کمک بهینه‌سازی چندهدفه فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد غزنوی، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد رامشگر (1396)، "مدل‌های ریسک بیمه با حق بیمه‌های وابسته به سرمایه‌ی شرکت بیمه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا عامری (1396)، "خودارزیابی عملکرد سازمان با مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی شهودی (مطالعه موردی سیم و کابل مغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا شیخ [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید مشاور]
غزاله قسمتی تبریزی (1396)، "باز تخصیص منابع بخش‌های مختلف بیمارستان‌‌های مشهد با روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد فتاحی [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مختاری (1396)، "بهینه یابی چند هدفه گسترش نیروگاه ها با رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی - پویایی سیستمی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه گلزار (1396)، "بررسی عملکرد و جهت گیری بانک های قرض الحسنه در به کارگیری بانکداری الکترونیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا رسول نژاد (1395)، "بهینه سازی ذخیره سازی گاز طبیعی و اثرات ذخیره سازی بر رشد اقتصادی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور]
فریبا عثمانی (1395)، "بررسی اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش‌افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی در ایران طی دوره 1375-1392"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید مشاور]
نجمه مهدی زاده (1395)، "تحلیل کارایی هزینه و الگویابی هزینه های اداری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهامور اجرایی- دانشکدهشورای آموزشی دانشگاهبرنامه ریزی ریاضیتحقیق در عملیا ت 1
یک‌شنبهامور اجرایی- دانشکدهامور اجرایی- دانشکدهشورای پژوهشی دانشگاهبرنامه ریزی ریاضی- مدیریت عملکردمشاوره و رفع اشکال- با هماهنگی قبلی
دوشنبهتحقیق در عملیا ت 1جلسه دانشکده سمینار در مدیریت تولید و عملیات 1مشاوره پایان نامه و رفع اشکال
سه‌شنبهمدیریت عملکردامور اجرایی- دانشکدهتحقیق در عملیا ت 2- تحقیق در عملیا ت 3
چهارشنبهامور اجرایی- دانشکدهامور اجرایی- دانشکدهمشاوره و رفع اشکال- با هماهنگی قبلیتحقیق در عملیا ت 1
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.