داود شاهسونی

دانشيار دانشکده علوم ریاضی

دكتراي تخصصي آمار كاربردي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: لينشو پينگ - سوئد Linköping University-Sweden
زمینه ها و علایق پژوهشی: تحلیل حساسیت، طرح هاي آزمايش و تقريب مدلهاي پيچيده تعييني....کاربرد روشهای پیشرفته مدلسازی و یادگیری ماشین در برآوردهای زیست محیطی
عضویت در مجامع علمی: ISBIS-International Society for business and industrial Statistics
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
داود شاهسونی. دیپلمه رشته ریاضی فیزیک سال 1365 از دبیرستان شهید جباریان(دانش و هنر ) مشهد، دانش آموخته دوره کارشناسی آمار در تیر ماه 1370 از دانشگاه فردوسی مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی آمار ریاضی در فروردین 1374 از دانشگاه فردوسی مشهد میباشم. در شهریور 1374 و همزمان با تاسیس رشته ریاضی در دانشگاه شاهرود، به عضویت هیئت علمی این دانشگاه نائل آمدم. در مهر ماه سال 1382 برای ادامه تحصیل در دوره دکتری به کشور سوئد عزیمت نمود و در رشته آمار کاربردی تحت راهنمایی پروفسور Anders Grimvall کار خود را تا اسفند سال 1386 در Linköping Universitet ادامه دادم. دوره کاری مجدد خود را در دانشگاه صنعتی شاهرود بلافاصله پس از فراغت از تحصیلی از دوره دکتری، در اواخر اسفند 1386 آغاز نموده و در سال 1394 به رتبه دانشیاری ارتقا یافتم . مدیریت دوره شبانه گروه ریاضی ( قبل از سال 80) و همچنین ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه ( از آذر 1391 لغایت اسفند 1397) نیز از جمله مسئولیت های اجرائی اینجانب در دانشگاه صنعتی شاهرود است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

Qnet (1395/9/3)

رگرسیون ناپارامتری (1393/2/7)

مقاله اندیشه آماری

Demo (1392/8/25)

Spline

Reliabilty. Text book (1391/7/20)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 27
محمد کاظمی (1398)، "انتخاب متغیر و تشخیص ساختار در مدل های نیمه پارامتری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه سلامتی (1397)، "کاربرد روش‌های کمومتریکس جهت پیش‌بینی اندیس بازداری برخی ترکیبات آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
سیما ملکی (1397)، "تحلیل رگرسیونی داده‌های نرخ و نسبت با استفاده از توزیع سیمپلکس "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام رحیمیان (1396)، "مطالعه ی یک روش رگرسیون استوار در محیط فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا ربیعی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم علی بیگی (1396)، "جنگل های تصادفی بهبودیافته برای متغیر پاسخ رتبه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
محبوبه محبی (1396)، "انتخاب متغیر در داده‌های بزرگ توسط مدل سازی غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
زینت سلیمی ثانی (1396)، "کاهش بعد در مساله خوشه‌بندی با استفاده ار تابع جریمه لاسو گروهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید محمدی (1394)، "تشخیص اثرات متقابل موثر در داده‌های با بعد بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر هاشمی (1394)، "تعیین نقطه تغییر در واریانس فرآیندهای چندمتغیره توسط طرح ترکیبی دو مرحله‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه اریه (1394)، "برآورد مدل نیمه‌پارامتری به روش B-اسپلاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره فرهادی (1393)، "خوشه بندی توسط روش رده بندی جنگلهای تصادفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان اسحقی (1392)، "مدل های نیمه پارامتری تحلیل بقا برای داده های بازگشتی با روش هسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم مقدم (1392)، "تشخیص داده های پرت فضایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، محمد کنشلو[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نورمحمدزاده (1392)، "تحلیل حساسیت مدل های کامپیوتری با استفاده از مدل جانشین بیزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد رضایی (1391)، "کشف تقلب با استفاده از روش های داده کاوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید علیرضا مهدوی تالارپشتی (1391)، "مدیریت ریزش مشتری با استفاده از ابزارهای پیشرفته آماری و داده کاوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
امه کلثوم همتی راد (1391)، "تعیین نقطه تغییر روی داده های سری زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
فائضه صفری (1391)، " مقایسه روشهای یادگیری ماشین با روشهای رده بندی متداول جهت رده بندی تصاویر ماهواره ای ابرطیفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، حمید طاهری شهر آئینی[استاد/ اساتید راهنما]، برات مجردی[استاد/ اساتید مشاور]
تکتم ولی زاده (1391)، "اسپلاین های تطبیقی و غیر تطبیقی در مدل های رگرسیونی نیمه پارامتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا پارسائی تبار (1390)، "حل رده ای از معادلات دیفرانسیل معمولی به روش B-اسپلاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید جانفدا (1390)، "بررسی روش‌های واریانس- مبنا در تحلیل حساسیت مدل‌های تعیینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصررضا ارقامی[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه آذر بیک (1389)، "حل مسائل برنامه ریزی ریاضی با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مقایسه روشهای درونیابی اسپلاین های تطبیقی و غیر تطبیقی به منظور مدلسازی بارش سالیانه 1387/12/1 9 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه *******فنون آماریرگرسیون (هفته زوج)
یک‌شنبهقابلیت اطمینان - ( هفته فرد) ******شورای چاپ و نشر دانشگاه
دوشنبه ****** جلسه گروهقابلیت اطمینانفنون آماری
سه‌شنبهرگرسیون *******
چهارشنبه ******* *******
پنج‌شنبه
توضیحات: ***** : حضور در دفتر ریاست کتابخانه و رفع اشکال

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام . بنده قرار نیست که مطابق میل شما سوالات را تنظیم کنم . ریاضیات نیاز به رخ کشیدن ندارد. آنقدر ریاضیات بزرگ است که نیازی به بنده ندارد که ان را به رخ بکشم. شما دانشجوی مکانیک بودید. مگر در رشته شما چیزی بغیر از ریاضیات هم دارید. معدلی که بخواهد یک شبه پایین بیاد قطعا معدل درست و حسابی نبوده است. همه و از جمله خود شما میدانید که نمره 12 یعنی اینکه نمره واقعی کمتر بوده و استاد ارفاق کرده تا شما درس را پاس کنید.
پاسخ: با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی که اسم شما را نمیدونم
بسیار ممنون از ابراز محبت شما و اینکه پس از سالها به هر علتی به یاد من بودید. من وظیفه خود را انجام داده ام و خدا را شاکرم که کارم در کسوت معلمی مورد پسند مخاطب آن واقع شده. بخش عمده زندگی یک معلم را دانشجویانش و خاطرات با انها تشکیل میدهد.
لطفا اآدرس ایمیلتون را برام بفرستین
در پناه خدا، سالم و موفق باشید
پاسخ: با سلام
بسیار ممنون و خوشحالم از اینکه بعد از 21 سال به یاد اینجانب بودید. براتون آرزوی سلامتی دارم.
یادآوری خاطرات شما دوره اول دانشجویان بسیار خوشایند است. موفق باشید