امیر عباس عابدینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران هیدرولیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: روش های عددی در هیدرولیک، انتقال رسوب و آبهای زیر زمینی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
سوابق تحصیلی: کارشناسی: مهندسی عمران-عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران (1376) --- کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه تهران (1379) --- دکترای تخصصی: مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی، دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (1389) --------------------------- سوابق اجرائی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از اردیبهشت 1390 تا کنون --- شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) از شهریور 1380 تا فروردین 1390 --- شرکت مهندسین مشاور ایستا از مهر 1379 تا مرداد 1380 --- شرکت ساختمانی سایمان از تیر 1375 تا شهریور 1379

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 19
سید مجتبی رضوی مظفر مقدم (1400)، "بررسی عددی عملکرد دیواره‌های طولی در حفاظت از سواحل آبراهه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]،
احمد توانا (1398)، "بررسی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های کویری (مطالعه موردی: آبخوان سرخس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جانپرور [استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا زهفروش (1398)، "مدل استنتاج هوشمند ترکیبی برای افزایش دقت عمق آب شستگی در اطراف پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود عسگری (1397)، "بررسی عددی آب‌شستگی موضعی در اطراف پل‌های زوج پایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]،
علی نقدی سپهوند (1395)، "بررسی عددی میزان افت فشار در لوله‌های زانویی پره‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]، رضا مقصودی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا عیدی (1393)، "مدلسازی انتقال رسوب در مخازن سطحی به کمک روش حجم محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدرضا نائیج (1392)، "مدل‌سازی روگذری موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی عجمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید براری (1391)، "تعیین مدل توربولانسی مناسب برای تعیین افت انرژی در سرریزهای پلکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی [استاد/ اساتید راهنما]، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبهریاضی مهندسیمهندسی سیلاب و شکست سد
یک‌شنبههیدرودینامیک*مهندسی سیلاب و شکست سد *
دوشنبههیدرودینامیک
سه‌شنبهریاضی مهندسی *
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * یک هفته در میان

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.