امیر عباس عابدینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران هیدرولیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: روش های عددی در هیدرولیک، انتقال رسوب و آبهای زیر زمینی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
سوابق تحصیلی: کارشناسی: مهندسی عمران-عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران (1376) --- کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه تهران (1379) --- دکترای تخصصی: مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی، دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (1389) --------------------------- سوابق اجرائی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از اردیبهشت 1390 تا کنون --- شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) از شهریور 1380 تا فروردین 1390 --- شرکت مهندسین مشاور ایستا از مهر 1379 تا مرداد 1380 --- شرکت ساختمانی سایمان از تیر 1375 تا شهریور 1379

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 18
احمد توانا (1398)، "بررسی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های کویری (مطالعه موردی: آبخوان سرخس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جانپرور[استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا زهفروش (1398)، "مدل استنتاج هوشمند ترکیبی برای افزایش دقت عمق آب شستگی در اطراف پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود عسگری (1397)، "بررسی عددی آب‌شستگی موضعی در اطراف پل‌های زوج پایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد صالح غیور حلاج (1396)، "مدلسازی عددی کاربرد توده های الوار تنظیم شده در رودخانه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی منتظری (1396)، "بررسی تاثیر آبشکن در نحوه انتشار آلودگی حاصل از آلوده ساز نقطه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سینا شکری (1395)، "بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر شیب کانال اصلی بر ضریب آبگذری سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی-مستطیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی عامری[استاد/ اساتید مشاور]
علی نقدی سپهوند (1395)، "بررسی عددی میزان افت فشار در لوله‌های زانویی پره‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا مقصودی[استاد/ اساتید مشاور]
سمن شعبانی (1395)، "بررسی تاثیر زاویه خم لوله در میزان افت فشار در لوله‌های زانویی پره‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حسین خدیر (1394)، "بررسی رواناب حوضه های آبریز تحت سناریوهای تغیر اقلیم (مطالعه موردی حوضه آبریز تالار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا عیدی (1393)، "مدلسازی انتقال رسوب در مخازن سطحی به کمک روش حجم محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی شمیمی (1393)، "بررسی تاثیر نفوذپذیری بستر بر پیشروی موج سیلاب در دشت های خشک و هموار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید ایمان مختاری (1393)، "بررسی پیشروی جریان گل آلود ناشی از سیلاب در مخازن سد ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا نائیج (1392)، "مدل‌سازی روگذری موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی عجمی[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان نعمتی (1392)، "پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از هوش مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید براری (1391)، "تعیین مدل توربولانسی مناسب برای تعیین افت انرژی در سرریزهای پلکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمکانیک سیالات
یک‌شنبهروش اجزا محدود*روش های عددی در مهندسی*
دوشنبهجلسه گروهروش اجزا محدودروش های عددی در مهندسی
سه‌شنبهمکانیک سیالات *
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * یک هفته در میان

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.