دانیال منصفی پراپری

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری طراحی شهری و برنامه ریزی کاربری زمین

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Technische Universität Dortmund
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی شهری - آسایش حرارتی - انرژی در شهرسازی و معماری - مطالعات مسکن - شهرهای جدید
عضویت در مجامع علمی: International Association for Urban Climate - Congress for the New Urbanism
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
به رزومه مراجعه شود

تلفن تماس: 02332393336
تلفن داخلی: 2451

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 6
ساجده مقیمی (1398)، "مکان‌یابی و طراحی فضای موقت سرپناهی زلزله‌زدگان در شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری[استاد/ اساتید راهنما]،
نیلوفر رضاییان تبریزی (1398)، "طراحی دانشکده معماری و شهرسازی شاهرود با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری[استاد/ اساتید راهنما]، منصوره محسنی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه شفیع زاده برمی (1397)، "ارزیابی جایگاه المان‌های شهری در برندینگ شهری (موردمطالعه: عناصر تزیینی میدان‌های شهر دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری[استاد/ اساتید راهنما]، متین باستان فرد[استاد/ اساتید مشاور]
یاور ابراهیمی گنجه (1396)، "ساختار شناسی معماری ایران (الگو و زبان) مطالعه موردی معماری صفوی در اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مسعود طاهری شهرآئینی، سعید خاقانی[استاد/ اساتید راهنما]، دانیال منصفی پراپری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام
parapari@shahroodut.ac.ir