دانیال منصفی پراپری

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری طراحی شهری و برنامه ریزی کاربری زمین

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Technische Universität Dortmund
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی شهری - آسایش حرارتی - انرژی در شهرسازی و معماری - مطالعات مسکن - شهرهای جدید
عضویت در مجامع علمی: International Association for Urban Climate - Congress for the New Urbanism
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
به رزومه مراجعه شود Danial Monsefi Parapari on ResearchGate
تلفن تماس: 02332393336
تلفن داخلی: 2451

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
108

Citations

4

h-index

2

i10-index

7

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
51

Citations

3

h-index

9

Co-authors

2

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 15
فرخ رو خانلری (1400)، "طراحی مجموعه فرهنگی و سینمایی در شهر شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری [استاد/ اساتید راهنما]، منصوره محسنی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نظری یزبری (1400)، "طراحی مجموعه فرهنگی در شهر کاشان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری [استاد/ اساتید راهنما]، متین باستان فرد [استاد/ اساتید مشاور]
مهتا مبارکی (1400)، "تاثیر مولفه‌های فضاهای شهری بر میزان احساس امنیت با استفاده از روش نحو فضا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری، سعید خاقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
سپیده جعفریان (1399)، "طراحی سایه‌بان غشایی سبک انعطاف‌پذیر با هدف ایجاد آسایش حرارتی در اقلیم گرم و خشک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام سرکرده ئی، دانیال منصفی پراپری [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا مجاهدی [استاد/ اساتید مشاور]
نادیا صدیقی (1399)، "طراحی باغ هنر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری [استاد/ اساتید راهنما]، متین باستان فرد [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ