محمد شامخی امیری

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری زلزله

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: طرح لرزه ای سازه های فولادی و بتنی - تحلیل ریسک زلزله- لرزه شناسی و مهندسی زلزله- اثر زلزله بر سازه های ویژه
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس: 32300259
تلفن داخلی: 3282

تابلوی اعلانات

ریز نمرات نیمسال اول 1401-1400 (1400/11/1)

ریز نمرات در فایل پیوست در دسترس است. قابل توجه دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند. اعتراضات فقط در سیستم گلستان رسیدگی خواهد شد.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 12
ایمان خزاعی (1399)، "تعیین نوع خاک منطقه با استفاده از نسبت های مؤلفه ی قائم و افقی زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد شامخی امیری [استاد/ اساتید راهنما]، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید مشاور]
مهرآسا عجم (1399)، "ارائه مدل های جدید جهانی روابط کاهندگی برای مولفه افقی بیشینه شتاب زلزله "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد شامخی امیری، حسین پهلوان [استاد/ اساتید راهنما]،
علی توسلیان (1397)، "ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس با استفاده از الگوریتم های هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد شامخی امیری [استاد/ اساتید راهنما]، عطیه اسحاقی [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبهمطالعه و پژوهشمراجعه دانشجو (استاد راهنمایآموزشی) تحلیل سازه 1بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها
یک‌شنبهمراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحلیل خطر زلزله (کارشناسی ارشد)مراجعه دانشجویان پروژه فولاد مطالعه و پژوهش
دوشنبهتحلیل سازه 1جلسه گروهمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش
سه‌شنبهمراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحلیل خطر زلزله (کارشناسی ارشد)مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ