دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

انتخاب دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه به عنوان قطب علمی مهندسی معدن کشور

طی جلسه شورای قطب های علمی کشور با درخواست دانشگاه صنعتی شاهرود جهت تشکیل قطب علمی مهندسی معدن کشور موافقت شد.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

اسامی پژوهشگران برتر سال 97دانشگاه صنعتی شاهرود

طی مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه در چهار بخش پژوهشگران برتر، ارتباط با صنعت، تولید علم، برگزیدگان جوان و فناوران برتر دانشگاه به شرح زیر تقدیر شد.
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

فعالیت های اخیر مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود

مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای پیشبرد اهداف و تحقق رسالت این مركز، اقدام به انجام فعالیت های متعددی نموده است.