حسین پهلوان

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران زلزله

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: 1-رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند 2- مهندسی زلزله بر اساس عملکرد 3 - ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای ومقاوم سازی ساختمانها و پل ها 4- ارتعاشات تصادفی و تحریکات چندگانه تکیه گاه 5- تحلیل های دینامیکی غیرخطی ساختمانها و پل ها
عضویت در مجامع علمی: انجمن مهندسی زلزله ایران- سازمان نظام مهندسی (پایه 1 طراحی و نظارت و اجراء)
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
Hossein was born on November 20, 1978 in Babol, North of Iran. He did his BE at the university of Guilan, followed by Msc and PhD at the Iran University of science and technology, Tehran, Iran. Supervised by Professor Ghodraty amiri and Professor Shayanfar he investigated the seismic Performance of retrofitted curved RC box girder Bridges that was funded by the Iran ministry of science research and technology. After 10 years teaching as a lecturer at the Pardisan university, Hossein joined the technical University of Shahrood as a staff member by 2015. Recently Hossein has extended his research interests to include the seismic fragility curve development of asbuilt and retrofitted buildings and bridges and also performance based earthquake engineering

تلفن تماس: 02332300259
تلفن داخلی: 3292

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

سرفصل درس اصول مهندسی زلزله (1398/11/17)

برای دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 4

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
پهنه بندی پتانسیل روانگرایی مناطق مسکونی شهر بابلسر 1387/7/1 6 ماه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و تحقیقمهندسی پلمطالعه و تحقیق
یک‌شنبهکاربرد کامپیوترمهندسی زلزلهساختمان های بلند ( ارشد)مراجعه دانشجویان ارشد و دکتری
دوشنبهساختمان های بلند ( ارشد) هفته های زوججلسات گروهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
سه‌شنبهمهندسی زلزله هفته های فردمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

پرسش و پاسخ