زینب موسوی تکیه

استادیار دانشکده شیمی

دکترا شیمی فیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: مطالعه ی پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی با استفاده از کوانتوم (شیمی محاسباتی) و اسپکتروسکوپی (طیف سنجی ارتعاشی)
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-May-07)
183

Citations

7

h-index

19

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

ویس فصل 2 (1398/12/14)

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 16
پریساکفائی (1399)، "بررسی ساختار مولکولی و فرکانس های ارتعاشی نارینجنین با استفاده از محاسبات DFT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زینب موسوی تکیه، زهرا کلانترکهدمی [استاد/ اساتید راهنما]،
مهدیس وصالی (1399)، "ساختار ملکولی و طیف فلورسانس دیمر ترکیب (4-نیترو-2-(((2-مرکاپتواتیل)ایمینو)متیل)-فنل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زینب موسوی تکیه [استاد/ اساتید راهنما]، رضا امیدیان [استاد/ اساتید مشاور]
رضا جبازادگان (1398)، "بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات کلرو-سالیسیلیدن آنیلین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زینب موسوی تکیه [استاد/ اساتید راهنما]، رضا امیدیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد غلامی (1391)، "بررسی نظری خواص ساختاری و الکترونی الیگوتیوفن های بسته شده با فنیل و مشتقات آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نیکوفرد [استاد/ اساتید راهنما]، زینب موسوی تکیه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.