پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مریم دیهمی [پدیدآور اصلی]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه برای اولین بار ماگماتیسم بازالتی موجود در سازندهای پادها و خوش ییلاق(دونین) در شمال شاهرود(نکارمن و میغان) مورد بررسی قرار گرفته است. لیتولوژی عمده ی سازند پادها شامل ماسه سنگ کوارتزآرنایتی سفید رنگ، شیل قرمز و سنگ های تخریبی سیلیسی با میان لایه های کربناتی می باشد...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کتید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماگماتیسم #پالئوتتیس #دونین #پادها #خوش ییلاق #شاهرود
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)