سعید قره چلو

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری تخصصی سنجش از دور و GIS

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه چیبا- ژاپن
زمینه ها و علایق پژوهشی: تکنولوژی و کاربرد سنجش از دور، سنجش از دور ماکروویو (راداری)، تکنیک های پردازش داده های ماهواره های راداری ( ...,Polarimetry, Interferometry)، سنجش از دور برد کوتاه و نقشه برداری هوایی، کاربرد پهپادها (UAV, Drone) و مدلسازی سه بعدی, LIDARو التیمتری، کاربرد سنجش از دور در مسائل عمرانی و زیرساخت ها- منابع آب و مدیریت حوضه های آبریز- تغییرات زیست محیطی- پوشش و کاربری زمین، کاربرد RS& GIS در مخاطرات محیطی و مدیریت بحران های طبیعی (سیل، زلزله، فرونشست زمین، آتش سوزی جنگلها، زمین لغزش، طوفان گرد و غبار، خشکسالی و...) - مدیریت سواحل دریا و رودخانه ها، مدلسازی دنیای واقعی در GIS، کاربرد GIS در عمران
عضویت در مجامع علمی: (ISPRS, RSSJ, IEEE (Geoscience & Remote Sensing, انجمن سنجش از دور و GIS ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
- Postdoctoral-researcher ، دانشگاه کالج کرک، ایرلند، 1395 ...... - Postdoctoral-researcher ، مرکز سنجش از دور زیست محیطی، ژاپن، 1394..... - دکترای تخصصی، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1394..... - Research-scholar، دانشگاه ماساچوست، ایالات متحده، 1393...... - کارشناسی ارشد، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1391.... - هیات علمی دانشگاه سمنان، 89-86..... - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386.... ........................................... E-mail: sgharachelo{at}shahroodut.ac.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

RSCC981 (1398/9/19)

RS_981 (1398/9/4)

GIS_sample3 (1398/8/22)

GIS_sample2 (1398/8/22)

GIS_sample1 (1398/8/22)

GIS981_MSc (1398/7/8)

photo981-PPT (1398/7/8)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 4
الهام زنگنه (1398)، "پیش‌بینی مکانی-زمانی داده‌های سنجش از دور با استفاده از یادگیری عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هدی مشایخی، سعیده فردوسی [استاد/ اساتید راهنما]، سعید قره چلو [استاد/ اساتید مشاور]
حسام اکبری قوچانی (1398)، "ارزیابی فرونشست زمین با استفاده از داده های سری زمانی تداخل سنجی راداری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعید گلیان، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]،
کامران گنجی (1398)، "پهنه‌بندی و کنترل سیلاب رودخانه شهری با استفاده از GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]،
سید مصطفی فرمان بر (1396)، "یک معماری برای پردازش داده‌های کلان سنجش از دور بر اساس پردازش خوشه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، هدی مشایخی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.