سعید قره چلو

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری تخصصی سنجش از دور و GIS

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه چیبا- ژاپن
زمینه ها و علایق پژوهشی: تکنولوژی و کاربرد سنجش از دور، سنجش از دور ماکروویو (راداری)، کاربردتکنیک های پردازش داده های راداری ( ...,Polarimetry, Interferometry) در پایش تغییرات سطح زمین، مسائل عمرانی و زیرساخت ها، سنجش از دور برد کوتاه و کاربرد پهپادها (UAV, Drone)- LIDARو التیمتری، منابع آب و مدیریت حوضه های آبریز، تغییرات زیست محیطی، پوشش و کاربری زمین، کاربرد RS& GIS در مخاطرات محیطی و مدیریت بحران های طبیعی (سیل، زلزله، فرونشست زمین، آتش سوزی جنگلها، زمین لغزش، طوفان گرد و غبار، خشکسالی و...)، مدیریت سواحل دریا و رودخانه ها، مدلسازی دنیای واقعی در GIS، کاربرد GIS در عمران
عضویت در مجامع علمی: (ISPRS, RSSJ, IEEE (Geoscience & Remote Sensing, انجمن سنجش از دور و GIS ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
- Postdoctoral-researcher ، دانشگاه کالج کرک، ایرلند، 1395 ...... - Postdoctoral-researcher ، مرکز سنجش از دور زیست محیطی، ژاپن، 1394..... - دکترای تخصصی، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1394..... - Research-scholar، دانشگاه ماساچوست، ایالات متحده امریکا، 1393...... - کارشناسی ارشد، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1391.... - هیات علمی دانشگاه سمنان، 90-1386..... - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386.... ........................................... E-mail: sgharachelo{at}shahroodut.ac.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

RSCC981 (1398/9/19)

RS_981 (1398/9/4)

GIS_sample3 (1398/8/22)

GIS_sample2 (1398/8/22)

GIS_sample1 (1398/8/22)

GIS981_MSc (1398/7/8)

photo981-PPT (1398/7/8)

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 9
مجید مهرآبادی (1400)، "ارزیابی پایداری ( خطر ریزش ) شیروانی‌های خاکی و سنگی با استفاده از سنجش از دور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن کرامتی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]،
مهران رستمی (1399)، "ارزیابی کیفیت روسازی راه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی : جاده شاهرود - سبزوار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قاسم زاده طهرانی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی [استاد/ اساتید مشاور]
الهام زنگنه (1398)، "پیش‌بینی مکانی-زمانی داده‌های سنجش از دور با استفاده از یادگیری عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هدی مشایخی، سعیده فردوسی [استاد/ اساتید راهنما]، سعید قره چلو [استاد/ اساتید مشاور]
حسام اکبری قوچانی (1398)، "ارزیابی فرونشست زمین با استفاده از داده های سری زمانی تداخل سنجی راداری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، Saeed Golian گلیان، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]،
کامران گنجی (1398)، "پهنه‌بندی و کنترل سیلاب رودخانه شهری با استفاده از GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.