محمد ضامن

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری تبدیل انرژی- سیستمهای انرژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
زمینه ها و علایق پژوهشی: ترمودینامیک، انتقال حرارت و جرم، آب شیرین کن ها ، انرژی های تجدیدپذیر، ممیزی و مدیریت انرژی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
آدرس ایمیل: zamen@shahroodut.ac.ir و m_zamen@yahoo.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 7
محمدهادی عراقیان (1398)، "مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی در خانه هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد ضامن [استاد/ اساتید مشاور]
سید امیدرضا حقی (1397)، "مدل‌سازی و بررسی عملکرد سیستم تولید همزمان گرمایش، سرمایش و توان، به همراه آب شیرین‌کن‌های هیبریدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود چهارطاقی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد ضامن [استاد/ اساتید مشاور]
اشکان کاظمی (1397)، "ارزیابی کیفیت زیست‌محیطی فضای داخلی (IEQ) (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهناز دهرآزما [استاد/ اساتید راهنما]، محمد ضامن [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ