پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
وحید کاملی [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: سیستم های ترابری هوشمند امروزه به عنوان راه حلی گریز ناپذیر برای مشکلات عدیده ترافیکی و تلفات زمانی، مالی و جانی ارائه شده اند. قابلیت شناسایی اتومبیل متخلف و نظارت بر اجرای قانونی آن امری حیاتی است. یکی از مواردی که در الگوریتم های تشخیص تصویر پلاک مد نظر قرار می گیرد، حذف سایه و رفع ابهام است. در نظر گرفتن سایه به عنوان بخشی از یک جسم در تصاویر سایه دار، سبب بروز مشکلاتی در پردازش تصویر می گردد. از این رو تاکنون تکنیک ها و الگوریتم های مختلفی به منظور تشخیص و حذف سایه مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه، پیش پردازشی برای اصلاح غیر یکنواختی روشنایی پلاک ارائه شده است. روش رتینکس برای اصلاح روشنایی برای اولین بار روی پلاک های فارسی استفاده شده و نتایج قابل قبولی حاصل شده است. سپس خروجی این پیش پردازش به نرم افزار تشخیص پلاک گروه پردازشگران فارسی و گروه گلبافان داده شد که موجب بهبود نتایج گردید. به عنوان مثال در سایه سخت احتمال تشخیص نادرست پلاک از 68.75 درصد به 2.5 درصد در سیستم گروه پردازشگران فارسی و از 80 درصد به 58.75 درصد در گروه گلبافان بهبود یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های ترابری هوشمند #حذف سایه #اصلاح روشنایی #رتینکس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)