پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
صدیقه مقدسی [پدیدآور اصلی]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در قاعده سازنده شمشک در زون البرز شرقی یک سری سنگهای آذرین باژیک به عنوان گدازه گزارش شده است. اما بررسی دقیق برونزدهای زمین شناسی این سنگها در منطق شهمیرزاد، چشمه علی، طزره و قشلاق در اطراف شاهرود، دامغان و سمنان نشان می دهد که در مناطق شهمیرزاد و چشمه علی این سنگها از نوع گدازه و در مناطق طزره و قشلاق از نوع آذرین درونی و به شکل سیل و دایک هستند...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)