سید علی حسینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی در آزمایشگاه و فیلد - مدیریت و نگهداری روسازی (PMS)
عضویت در مجامع علمی: عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: ثبت اختراع دستگاه چرخ محرک راه با قابلیت ساخت دال های آسفالتی و ترسیم نمودار شیار شدگی ، دارای تاییدیه ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شرح مختصر (درباره):
دیپلم ریاضی - فیزیک: 1378، دبیرستان امام خمینی شهرستان دماوند- کارشناسی عمران-عمران: 1383، دانشگاه صنعتی شاهرود- کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری: 1386، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دکترای تخصصی مهندسی راه و ترابری: 1395، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
166

Citations

4

h-index

3

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
124

Citations

4

h-index

7

Co-authors

3

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 13
میثاق تنهائیان (1402)، "ارائه مدلی جهت ارزیابی جریان عابران پیاده در گلوگاه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی، ایمان آقایان [استاد/ اساتید راهنما]،
احمد سلطانی (1402)، "ارزیابی آزمایشگاهی رفتار خزشی مخلوط آسفالتی حاوی خرده لاستیک و پودر شیشه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی حسن آبادیMahdi Hasanabadi (1402)، "مدل‌سازی رفتار شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی پودر لاستیک با ‌نرم‌افزار‌ آباکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی گلی [استاد/ اساتید مشاور]
مهسا روحی فریمان (1400)، "پیش بینی شاخص خود ترمیمی مخلوط های آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندلایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی [استاد/ اساتید مشاور]
محمد یوسف مقدم (1400)، "بررسی تاثیر زغال سنگ بر حساسیت رطوبتی و خود ترمیمی مخلوط آسفالتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
حسن آذرگهر (1400)، "ارزیابی آزمایشگاهی شاخص خودترمیمی در مخلوط های آسفالتی سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
میلاد حاجی ابراهیمی (1400)، "ارزیابی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی حاوی سرباره، پودرلاستیک و آسفالت بازیافتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا حسن زاده (1400)، "ارزیابی تاثیر استفاده از سرباره آهن بر عملکرد مخلوط آسفالت سرد میکروسرفیسینگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد امیری (1399)، "عملکرد آزمایشگاهی مخلوط‌های WMA حاوی RAP و سرباره کوره آهن گدازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ