سید علی حسینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی در آزمایشگاه و فیلد - مدیریت و نگهداری روسازی (PMS)
عضویت در مجامع علمی: عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: ثبت اختراع دستگاه چرخ محرک راه با قابلیت ساخت دال های آسفالتی و ترسیم نمودار شیار شدگی ، دارای تاییدیه ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شرح مختصر (درباره):
دیپلم ریاضی - فیزیک: 1378، دبیرستان امام خمینی شهرستان دماوند- کارشناسی عمران-عمران: 1383، دانشگاه صنعتی شاهرود- کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری: 1386، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دکترای تخصصی مهندسی راه و ترابری: 1395، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1
هادی باغانی پور (1398)، "بررسی تأثیر لایه میانی مستهلک کننده ترک در روسازی آسفالتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایمان آقایان، سید علی حسینی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ