مهدی جعفرزاده

استادیار دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری، دياژنز سنگهاي رسوبي سيليسي آواري
عضویت در مجامع علمی: , International Association of Sedimentologist), انجمن رسوب شناسي ايران، (Society for Sedimentary Geology)
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی در سال 1385 از دانشگاه شهید بهشتی تهران - دکترای زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی در سال 1392 از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 8
بهنام ابراهیم زاده (1398)، "بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی، نحوه تشکیل و منشأ چشمه ها و نهشته های تراورتن جنوب غرب آذرشهر (شمال غرب ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، رحیم باقری[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی حسینی (1398)، "بررسی ژئوشیمیایی سنگ های رسوبی سیلیسی -آواری سازند پادها در برش خوش ییلاق، البرزشرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
عطیه نجیب (1398)، "مطالعه ژئوشیمیایی نهشته‌های تبخیری پلایای‌حاج‌علی‌قلی و ارزیابی اقتصادی آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، عبدالعظیم حاج ملاعلی[استاد/ اساتید مشاور]
جابر پیله کوهی (1397)، "مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته توالی چینه‌ای پرکامبرین پسین در جنوب شرق زنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عزیز الله طاهری، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، افشین زهدی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مرضیه کعبه (1397)، "ارزیابی و تحلیل هیدروژئوشیمیایی و تخریب کیفی آب زیرزمینی مجاور کفه نمکی، گناباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رحیم باقری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید مشاور]
نازنین محمودزاده (1397)، "ارزیابی سنگ منشأ پابده در برخی از میادین نفتی جنوب غرب ایران بر اساس نتایج GC و GC-MS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید مشاور]
الهام محمودی اقدم (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی رخداد کانه زایی مس پارسیان (شمال غرب طرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمحیطهای رسوبیآزمایشگاه رسوب شناسی
یک‌شنبه
دوشنبهآزمایشگاه رسوب شناسی
سه‌شنبهرسوب شناسی
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ