سید علی حسینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی در آزمایشگاه و فیلد - مدیریت و نگهداری روسازی (PMS)
عضویت در مجامع علمی: عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: ثبت اختراع دستگاه چرخ محرک راه با قابلیت ساخت دال های آسفالتی و ترسیم نمودار شیار شدگی ، دارای تاییدیه ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شرح مختصر (درباره):
دیپلم ریاضی - فیزیک: 1378، دبیرستان امام خمینی شهرستان دماوند- کارشناسی عمران-عمران: 1383، دانشگاه صنعتی شاهرود- کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری: 1386، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دکترای تخصصی مهندسی راه و ترابری: 1395، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 6
مهسا روحی فریمان (1400)، "پیش بینی شاخص خود ترمیمی مخلوط های آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندلایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی [استاد/ اساتید مشاور]
محمد یوسف مقدم (1400)، "بررسی تاثیر زغال سنگ بر حساسیت رطوبتی و خود ترمیمی مخلوط آسفالتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
حسن آذرگهر (1400)، "ارزیابی آزمایشگاهی شاخص خودترمیمی در مخلوط های آسفالتی سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
میلاد حاجی ابراهیمی (1400)، "ارزیابی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی حاوی سرباره، پودرلاستیک و آسفالت بازیافتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد امیری (1399)، "عملکرد آزمایشگاهی مخلوط‌های WMA حاوی RAP و سرباره کوره آهن گدازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،
هادی باغانی پور (1398)، "بررسی تأثیر لایه میانی مستهلک کننده ترک در روسازی آسفالتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایمان آقایان، سید علی حسینی [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ