اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیرکل اداره‌ آموزش دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیرکل اداره‌ آموزش دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸- ۱۲:۴۵:۰۶گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیرکل اداره‌ آموزش دانشگاه صنعتی شاهرود

12345