اخبار و رويدادها: اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دكتری 98
ورود به سايت

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دكتری 98
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸- ۰۸:۳۴:۱۳بدينوسيله به اطلاع می رساند، دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايی پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتری ، برای سال تحصيلي 99-98 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. شيوه نامه اجرايی، رشته های موجود و همچنين اطلاعيه پذيرش پيوست اين خبر می باشد:

Shivenameh-phd98

رشته های بدون ازمون دکتری 98

Etelaeyeh-phd98

12345