اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آخرین جلسه شورای پایانی سال 97 با حضور رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه
ورود به سايت

گزارش تصویری | آخرین جلسه شورای پایانی سال 97 با حضور رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷- ۱۲:۱۲:۰۶گزارش تصویری | آخرین جلسه شورای پایانی سال 97 با حضور رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه

12345