اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دو دانشجو دكتری دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

دفاع از رساله دو دانشجو دكتری دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷- ۱۳:۲۵:۱۳

  دفاع از رساله دو دانشجو دكتری دانشگاه صنعتی شاهرود

رویا ابیضی ثانی دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات و الهام لشگریان دانشجوی دكتری هندسه دانشكده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، رویا ابیضی ثانی دانشجوی دكتری گراف و تركیبیات این دانشگاه در روز  چهارشنبه 26 بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " نتایجی در خصوص رنگ آمیزی ابر گراف های كنسری " به راهنمایی دكتر میثم علیشاهی دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی كاربردی دفاع نمود.

رویا-ابیضی-ثانی

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر نادر جعفری راد از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه شاهد و دكتر سعید شعبانی از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه دامغان و دكتر عبدا... آل هوز از اعضای هیـأت علمی گروه كاربردی دانشكده علوم ریاضی دانشگاه، به كسب درجه عالی نائل گردید.

به نقل از رویا ابیضی ثانی گراف و تركیبیات این دانشكده، در این رساله ابرگراف كنسر KG^r (H)  یك ابرگراف ‎‎r-یكنواخت است كه به‌نحوی اشتراك یا عدم اشتراك یال‌ها در ابرگراف ‎‎ H را كدگذاری می‌كند. در این رساله‏، یك پارامتر تركیبیاتی برای ابرگراف‌ها تعریف می‌كنیم و بر اساس آن‏، كران پایینی برای عدد رنگی ابرگراف‌های كنسری معرفی ‏می‌كنیم. با به‌كار بردن این كران پایین‏، عدد رنگی خانواده‌ای از گراف‌ها را نیز تعیین می‌نماییم. در‎ ادامه‏، وجود زیرابرگراف رنگارنگ را درهر رنگ‌آمیزی ابرگراف‌های كنسری اثبات می‌كنیم و این نتایج را به ضرب رسته‌ای ابرگراف‌های كنسری توسیع می‌دهیم. همچنین‏، یك كران پایین جدید برای عدد رنگی ضرب رسته‌ای ابرگراف‌های كنسر ارایه می‌دهیم و با استفاده ازآن‏، خانواده‌ی ابرگراف‌هایی را كه در حدس ژو (تعمیم حدس هدتنیمی به ابرگراف‌ها) صادق هستند‏، غنی می‌‎‏كنیم‎.

لازم به ذكر است چاپ دو مقاله معتبر ISI و دو مقاله كنفرانسی از جمله دستاوردهای پژوهش فوق است.

 همچنین، الهام لشگریان دانشجوی دكتری هندسه این دانشگاه در روز  چهارشنبه 26 دی ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان «روشهای هندسی پیداكردن قوانین پایستگی و برخی كاربردهای آن در فیزیك» به راهنمایی دكتر سیدرضا حجازی استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض دفاع نمود.

الهام-لشکریان

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهدی نجفی خواه از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه علم و صنعت و دكتر روح اله بخشنده از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی بابل و دكتر احمد معتمدنژاد از اعضای هیـأت علمی گروه محض دانشكده، به كسب درجه عالی نائل گردید.

موضوع محوری و بنیادی این رساله بررسی همه جانبه و فراگیر كاربرد گروههای لی در هندسه و مطالعه تبیین پایستگی معادلات دیفرانسیل می باشد، بررسی تبدیلات تقارن های لی و جواب های معادلات دیفرانسیل تحت این تقارن ها از مواردی است كه در این رساله به آن پرداخته شده است، همچنین محاسبه تقارن و قوانین پایستگی برای معادلات دیفرانسیل تقریبی و بالاخص دستگاه معادلات دیفرانسیل تقریبی از مهمترین موضوعات است. آشنایی با محاسبات كسری، نحوه محاسبه تقارن و قوانین پایستگی و همچنین بسته های محاسباتی نرم افزاری كه سرعت محاسبات را بهبود می بخشد از جمله دستاوردهای این رساله می باشد.

 

لازم به ذكر است چاپ 11 مقاله ISI و پنج مقاله كنفرانسی از جمله دستاوردهای پژوهش فوق است.

12345