اخبار و رويدادها: اعطای پروانه مشاوره خانواده و مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده
ورود به سايت

اعطای پروانه مشاوره خانواده و مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷- ۱۴:۲۷:۱۸مرکز امور مشاوران،وکلا وکارشناسان قوه قضائیه درنظر دارد به منظوراجرای ماده 40 آئین نامه اجرایی حمایت خانواده وماده 10دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، از بین قضات بازنشسته،اعضای هیأت علمی دانشگاه ومشاوران خانواده فعال دردادگستری ها درصورت نداشتن رابطه استخدامی و وجود شرایط مندرج درآگهی نسبت به جذب اختصاصی بدون آزمون جهت اعطاء« پروانه مشاوره خانواده»درحوزه های روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی،مذهبی و مجوز«تاسیس مرکز مشاوره خانواده» اقدام به عمل می آورد.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر فایل ذیل را مطالعه نمایند:

9039

 

12345