اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷- ۰۸:۳۰:۳۶

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

خانم فاطمه عباس‌پور، دانشجوی دکتری رشته زراعت با درجه عالی از رساله خود دفاع نمود.

ه نام خدا
خانم فاطمه عباس‌پور دانشجوی دکتری در رشته زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی روز یکشنبه مورخ 1397/7/8در محل آمفی تئاتر پردیس کشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "اثرات مصرف بیوچار بر حاصلخیزی خاک، تحمل به خشکی، رشد و مواد موثره گیاه دارویی سیاهدانه" با درجه عالی دفاع نمود. ایشان تحت راهنمایی دکتر حمیدرضا اصغری و دکتر پرویز رضوانی مقدم با مشاوره، دکتر حمید عباسدخت، دکتر جواد شباهنگ و دکتر عادل بیگ بابایی بود. داوران داخلی، دکتر احمد غلامی و دکتر محمدرضا عامریان و داور خارجی، دکتر خدایار همتی بودند. نتیجه پژوهش وی 3 مقاله علمی پژوهشی و 3 مقاله کنفرانسی بود.
برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون را داریم.
12345