اخبار و رويدادها: دفاع آذین نادری و سارا گردیده دو دانشجوی دكتری علوم زمین دانشگاه
ورود به سايت

دفاع آذین نادری و سارا گردیده دو دانشجوی دكتری علوم زمین دانشگاه
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷- ۱۰:۲۶:۲۹

دفاع آذین نادری و سارا گردیده دو دانشجوی  دكتری علوم زمین دانشگاه

آذین نادری و سارا گردیده دو دانشجو دكتری دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، آذین نادری دانشجوی دكتری علوم زمین این دانشگاه در روز چهارشنبه  21 شهریور 97 از رساله خود تحت عنوان " شیمی كانی، ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنزتوده گرانیتوئیدی تویه-دروار" به راهنمایی دكتر حبیب الله قاسمی، داوری دكتر مهدی رضایی، دكتر مریم  شیبی و دكتر مسعود همام عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور نماینده دكتر هادی جعفری در محل آمفی تئاتر دانشكده علوم زمین این دانشگاه دفاع نمود و بر اساس نظر داوران به كسب درجه بسیار خوب نائل گردید.

چکیده ی رساله و مقالات آذين نادري دانشجوی دكتری علوم زمین

نادری

همچنین سارا گردیده دكتری رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی دانشگاه در روز چهارشنبه  21 شهریور 97 از رساله خود تحت "عنوان ژئوشیمی و پتروژنزگنبدهای آداكیتی نئوژن ( نوار ماگمایی قوچان-اسفراین)" به راهنمایی دكتر حبیب الله قاسمی، داوری دكتر مهدی  رضایی، دكتر مریم  شیبی و دكتر مسعود همام عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مشاوره دكتر محمود صادقیان و با حضور نماینده دكترمسعود علیپور اصل در محل آمفی تئاتر دانشكده علوم زمین این دانشگاه دفاع نمود و بر اساس نظر داوران به كسب درجه عالی نائل گردید.

چکیده ی رساله و مقالات سارا گردیده دانشجوی دكتری علوم زمین

download

12345