اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بازید دکتر مهدی کشمیری رئیس دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | بازید دکتر مهدی کشمیری رئیس دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از دانشگاه صنعتی شاهرود
پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷- ۱۸:۰۲:۴۶گزارش تصویری | بازید دکتر مهدی کشمیری رئیس دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از دانشگاه صنعتی شاهرود

12345