اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری دانشكده علوم ریاضی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده علوم ریاضی دانشگاه
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷- ۱۲:۴۸:۳۰

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده علوم ریاضی دانشگاه

مریم نصیری دانشجوی دكتری جبر دانشگاه صنعتی شاهروداز رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مریم نصیری دانشجوی دكتری جبر در روز  چهارشنبه مورخ 26 تیر ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " بررسی برخی ویژگی های گراف های ناجابجایی و جابجایی گروه ها " به راهنمایی دكترسیدحیدر جعفری استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض این دانشگاه دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر ابراهیم هاشمی و دكتر مهدی رضا خورسندی از دانشكده علوم ریاضی ودكتر احمد عرفانیان مشیری نژاد از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و دكتر احمد معتمدنژاد بعنوان نماینده تحصیلات تكمیلی نامبرده، به كسب درجه عالی نائل گردید.

ریاضی

در  این رساله به بررسی گراف های ناجابجایی و گراف های جابجایی وابسته به گروه ها پرداخته شده، همچنین انرژی و طیف گراف ناجابجایی برخی گروه ها مانند  D2n و GL(2.q) محاسبه      می گردد. حاصلضرب مستقیم گروه های G و H را با  این شرط كه C گروه متناهی ناآبلی و H گروه متناهی آبلی باشد در نظر گرفته و به محاسبه انرژی TG×H می پردازیم و طیف و انرژیTD2n×D2n  محاسبه می شود. در ادامه با در نظر گرفتن گراف جابجایی (C(GL(n,q),X ، كه X مجموعه ی تمام ترانسوكشن ها در GL(n,q) است، برخی شاخص های گرافی مانند عدد خوشه ای، عدد غالب، قطر، مسطح بودن  و... را برای این گراف ها مورد مطالعه قرار می دهیم.

لازم به ذكر است  دو مقالهISI  و دو مقاله كنفرانسی معتبر از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

 

12345