اخبار و رويدادها: فراخوان خريد خدمات چاپ و تكثير دانشگاه
ورود به سايت

فراخوان خريد خدمات چاپ و تكثير دانشگاه
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷- ۱۳:۱۴:۱۰ دانشگاه صنعتی شاهروددرراستای اجرای بند(د)  ازماده20 قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد خدمات مورد نیاز انتشارات خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. علاقه مندان به شرکت در مزایده جهت اطلاع از جزئیات فایل پیوست را مطالعه نمایند:

فراخوان مزایده خدمات انتشارات دانشگاه 97[1]

12345