اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷- ۱۳:۱۲:۳۲

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه

بهرام پارسا دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشكده مهندسی كشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، بهرام پارسا  دانشجوی دكتری رشته زراعت این دانشگاه در روز یكشنبه مورخ 10تیر ماه 97 از رساله خود تحت عنوان "بررسی تاثیر مدیریت علف های هرز و كاربرد كودهای شیمیایی و بیولوژیك در شرایط بدون خاكورزی بر خصوصیات كمی و كیفی سویا (رقم كتول)" به راهنمایی دكتر حمیدرضا عباسدخت و اساتید مشاور، دكتر احمد غلامی و دكتر ابوالفضل فرجی در محل آمفی تئاتر پردیس كشاورزی بسطام دانشگاه دفاع نمود و بر اساس نظر داوران به كسب درجه عالی  نائل گردید.

pp

دكتر اصغری و دكتر مكاریان اعضای هیات علمی دانشكده مهندسی كشاورزی این دانشگاه به عنوان داور داخلی، دكتر زینلی از دانشگاه گرگان به عنوان داور خارجی و دكتر محمدرضا عامریان نماینده تحصیلات تكمیلی در این جلسه حضور داشتند.

دو مقاله علمی پژوهشی و دو مقاله كنفرانسی را می توان به عنوان دستاوردهای این رساله نام برد.

12345